Radomskie Inwestycje

Blog Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje

akcje

 • poniedziałek, 11 kwietnia 2016
  • Nowy przystanek przy ul. Wernera - mała rzecz, duże korzyści

   Nasze Stowarzyszenie wystąpiło do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu o ustawienie dodatkowego przystanku autobusowego na wysokości hali targowej KOREJ. Zachęcamy do lektury!

    

   Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
   ul. R. Tragutta 30/30A
   26-600 Radom

     

   Szanowny Panie Dyrektorze!

   Zwracamy się z propozycją ustawienia dodatkowego przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Wernera w kierunku ul. Mireckiego na wysokości hali targowej „Korej” dla linii 6, 12, 16, 23 i 26. Uzupełni on siatkę przystanków i pozwoli na lepszą obsługę okolicznych terenów. 

    przystanek_wernera_z_RI

   1. Obecne odległości międzyprzystankowe w tym rejonie są niedopuszczalnie duże jak na ścisłą zabudowę miejską. Po remoncie skrzyżowania Malczewskiego/ Wernera/ Kelles-Krauza i przesunięciu przystanku Wernera/Koszarowa bliżej skrzyżowania, odległość do następnego przystanku Mireckiego/Wernera zwiększyła się do 750 metrów, a do przystanku Wernera/Mireckiego do 800 metrów.
   2. Należy zauważyć, że w tym rejonie zlokalizowane jest centrum handlowe „Gama”, targowisko „Korej”, nowootwarte „Radomskie Hale Mięsne”, Przychodnia Medycyny Pracy (tylko 180 metrów) oraz liczne punkty usługowe, które generują bardzo dużą liczbę pasażerów.
   3. Co ważne, do nowego przystanku komunikacji miejskiej, mieszkańcy osiedla Obozisko mieliby zdecydowanie bliżej niż do obecnie istniejących. Przykładowo, mieszkańcy bloków przy ul. Mochnackiego zamiast 700 metrów do przystanku Wernera/ Mireckiego, mieliby by do pokonania tylko 400 metrów. Ponadto dojście byłoby o wiele bezpieczniejsze, ponieważ bez konieczności pokonywania niebezpiecznych przejść dla pieszych przez ul. Szarych Szeregów, ul. Wernera czy ul. Mireckiego. Pragniemy również zwrócić uwagę pogorszenie sytuacji pieszych po wybudowaniu nowego obiektu handlowego przy ul. Wernera. Dotychczasowe przejście przez dawny Dworzec Linii Podmiejskich zostało uniemożliwione, dlatego piesi są zmuszeni do nadkładania drogi, zwłaszcza w godzinach zamknięcia targowiska „Korej”. Ponadto proponowany przystanek usprawnia obsługę ulicy Wolność i przyległych komunikacją zbiorową.
   4. Proponujemy, aby obniżyć koszty uruchomienia i utrzymania przystanku, ogłosić licytację jego nazwy. Z związku z bezpośrednią bliskością trzech dużych obiektów handlowych: Gama/OBI, Korej i Radomskie Hale Mięsne. W naszym mieście istnieją już podobne rozwiązania, gdy obiekt handlowy płaci za nazwę przystanku: Grzecznarowskiego/ Galeria Feniks oraz 25 Czerwca/ Kaufland. W przypadku omawianego przystanku przy ul. Wernera możliwe nazwy to: Wernera/Korej, Wernera/Atrium Gama, Wernera/ RHM.

   Zaproponowana lokalizacja nowego przystanku na wysokości hali Korej nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo i płynność ruchu. W tym miejscu przekrój ulicy Wernera zwiększa się do dwóch pasów, a chodnik jest na tyle szeroki, że może tam stanąć wiata przystankowa.

   przystanek_wernera_google_view1

   Wyrażamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z uznaniem, ponieważ wpływa na znaczącą poprawę obsługi pasażerów komunikacji miejskiej w Radomiu, którą można uzyskać przy niewielkich nakładach finansowych.

    

   Z wyrazami szacunku,

    Radomir Jasiński, Prezes Zarządu Stowarzyszenia

   Damian Maciąg, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

    

    

   Otrzymują

   [1] Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski

   [2] Wiceprezydent Miasta Radomia – Konrad Frysztak

   [3] Centrum Aktywności Lokalnej „Obozisko”

   [4] Spółka „KOREJ”, Radomskie Hale Mięsne, Atrium Gama, Przychodnia Medycyny Pracy

   [5] Redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne

   [6] Lokalne organizacje pozarządowe

   [7] A/a

   Edit: 

   Piszą o naszej inicjatywie! 
   1. RadomNews.pl, Nowy przystanek z licytowaną nazwą?
   2. Radom24.pl, Nowy przystanek przy ul. Wernera? ''Pozwoli na lepszą obsługę okolicznych terenów''
   3
   . Echo Dnia, Komunikacja miejska w Radomiu. Pasażerowie postulują o dodatkowy przystanek przy ulicy Wernera
   4
   . Cozadzien.pl, Czy powstanie nowy przystanek?

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 11 kwietnia 2016 10:35
 • czwartek, 29 grudnia 2011
  • Poczta Polska - oddział musi pozostać w Radomiu

   Coraz liczniejsze doniesienia prasowe i telewizyjne wskazują, że Poczta Polska S.A. zamierza ograniczyć liczbę dyrekcji rejonowych do 17. Mają mieć one swoje siedziby w miastach wojewódzkich. Wyjątkiem będzie Warszawa, gdzie swoje siedziby znajdą dwie dyrekcje. Jedna z nich będzie właściwa dla Warszawy oraz jej okolic, druga dla pozostałego terenu województwa mazowieckiego.

   Postulujemy, by dyrekcję Poczty właściwej dla województwa mazowieckiego, z wyłączeniem obszaru aglomeracyjnego Warszawy mieścić się w Radomiu – drugim co do wielkości ośrodku województwa. Za takim rozwiązaniem przemawiają poważne argumenty ekonomiczne i funkcjonalne. W szczególności:

   [1] Poczta jest właścicielem dużego obiektu biurowego w Radomiu wraz z zapleczem technicznym, który położony jest w centrum miasta przy dworcu kolejowym z dogodnym dojazdem.

   [2] Po drugie, koszty funkcjonowania dyrekcji rejonowej w Radomiu będą zdecydowanie niższe niż w Warszawie. Dotyczy to zarówno kosztów osobowych jak również kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziału.

   [3] Z informacji uzyskanych od pracowników Poczty w Radomiu wynika, że radomski oddział plasował się dotychczas w czołówce wśród pozostałych oddziałów rejonowych zarówno z terenu województwa mazowieckiego, jak również spoza niego.

   [4] Koszty społeczne: większe koszty społeczne poniosą pracownicy Poczty w Radomiu, którzy wskutek prowadzonej restrukturyzacji stracą pracę lub zostaną przesunięci do pracy w innej miejscowości. Poczta Polska S.A. w obecnej sytuacji gospodarczej Radomia i Ziemi Radomskiej pozostaje kluczowym pracodawcą. Likwidacja oddziału rejonowego Poczty w Radomiu spowoduje wzrost stopy bezrobocia, które już w tej chwili przekracza 21% i jest najwyższe wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców w Polsce.

   Mapa regionu radomskiego

   Powyższe argumenty uzasadniają w stopniu wystarczającym możliwość ulokowania w Radomiu siedziby jednej z dwóch mazowieckich dyrekcji Poczty. Jednocześnie z ekonomicznego punktu widzenia funkcjonowanie dyrekcji Poczty w Radomiu byłoby zdecydowanie tańsze niż w Warszawie oraz zapobiegłoby ujemnym zmianom społecznym w Radomiu i jego okolicach.

   Odrębnego wyartykułowania wymaga fakt, że Radom posiada dogodne położenie, na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków komunikacyjnych Polski (drogi ekspresowe S7 i S12 oraz międzynarodowa trasa E371; magistrale kolejowe nr8 (Warszawa-Radom-Kraków), nr22 Radom-Tomaszów Maz. (w kierunku Łodzi) i nr26 Radom-Dęblin (w kierunku Lublina)), zaawansowane jest tworzenie cywilnego portu lotniczego. Ponadto miasto wraz z obszarem aglomeracyjnym posiada duży potencjał demograficzny przekraczający 320 tys. mieszkańców. W przyszłości może to zostać z powodzeniem wykorzystane przez Pocztę przy rozbudowie infrastruktury operacyjnej.

   Reasumując, zarysowane przesłanki aż nadto uzasadniają podjęcie decyzji o ulokowaniu w Radomiu dyrekcji Poczty właściwej dla województwa mazowieckiego, z wyłączeniem obszaru aglomeracyjnego Warszawy. Jesteśmy głęboko przekonani, że właśnie taka decyzja zostanie podjęta.

   (powyższe stanowisko zostało przekazane Prezesowi s-ki Poczta Polska S.A. oraz Prezydentowi Miasta Radomia i zainteresowanym organizacjom pozarządowym)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   czwartek, 29 grudnia 2011 09:25
 • piątek, 02 grudnia 2011
  • Klucz do szybkiej koleji Radom-podkarpacie-Ukraina tkwi w Sandomierzu

   Najbardziej w tej chwili newralgicznym punktem na trasie z Radomia przez świętokrzyskie Trójmiasto na podkarpacie i dalej na Ukrainę jest stacja Sandomierz. Zniszczona podczas powodzi niemal doszczętnie doczekała się jedynie prowizorycznej naprawy. Tym samym przepustowość analizowanej magistrali leci na łeb na szyję. Postanowiliśmy interweniować w tej sprawie w Ministerstwie Infrastruktury:

   Szanowni Państwo,

   Działając na podstawie art.61 Konstytucji RP oraz w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr.112, poz.1198, ze zmianami) chcielibyśmy prosić o udzielenie informacji nt remontu infrastruktury stacji kolejowej Sandomierz w ciągu magistrali kolejowej nr25.

   W szczególności, prosilibyśmy o odniesienie się do materiału opublikowanego na łamach dziennika ‘Echo Dnia’ we wrześniu br (tekst w załączeniu) oraz podanie terminu wykonania generalnego remontu stacji Sandomierz z wyszczególnieniem zakresu rzeczowego oraz szacowanej wartości prac. Prosilibyśmy też o wykaz maksymalnych prędkości jakie będą obowiązywały na odcinku Sandomierz - Skarżysko dla torów nr 1 i 2 po zakończeniu realizowanych i planowanych remontów.

   Pragniemy dodać, że stacja Sandomierz jest obecnie jednym z ostatnich „wąskich gardeł” na magistrali łączącej Warszawę via Radom, Skarżysko-Kamienną i Ostrowiec Św. z podkarpaciem i jej modernizacja (niezwykle ważna w perspektywie zbliżających się mistrzostw Euro-2012) – w naszym odczuciu – powinna być jednym z priorytetów w zakresie remontów infrastruktury kolejowej.

   Prosimy o przesłanie pisemnej odpowiedzi na adres stowarzyszenia. Za udzielone informacje serdecznie dziękujemy.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   piątek, 02 grudnia 2011 12:26
 • środa, 30 listopada 2011
  • Jest odpowiedź w sprawie filharmonii

   PREZYDENT
   MIASTA RADOMIA

   Radom, dnia 18 listopada 2011r.

   KP. 1.1431.12.2011

   Stowarzyszenie
   „RADOMSKIE INWESTYCJE"
   ul. Józefa Brandta 4/12
   26-600 Radom

   Dot.: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 07 listopada 2011r.

   Na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informuję, co następuje:

   Ad. 1. W celu budowy radomskiej filharmonii rozważana była możliwość nabycia nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 25/7 i 25/8 o powierzchni 5.554 m 2, zlokalizowanych przy ul. Bolesława Limanowskiego oraz jako działki nr 26/2 i 27/2 o powierzchni 6.297 m 2, położonych przy ul. Mariackiej. Jednakże na obecnym etapie nie określono konkretnej lokalizacji terenowej budowy filharmonii w Radomiu.

   Ad. 2. Wymienione działki stanowią własność osób fizycznych.

   Ad. 3. Biorąc pod uwagę obecnie bardzo istotne ograniczenia budżetowe spowodowane ogólną sytuacją kryzysową w kraju oraz konieczność zabezpieczenia środków w pierwszej kolejności na kontynuowane inwestycje drogowe jak np. budowana obwodnica południowa, trasa N-S itp. realizacja nowej inwestycji dot. budowy filharmonii będzie uzależniona od możliwości uzyskania środków zewnętrznych, w tym szczególnie środków unijnych.

   Ad. 4. Aktualnie nie zostały rozpoczęte prace nad przygotowaniem konkursu na koncepcję funkcjonalną i architektoniczną filharmonii. Decyzje dotyczące rozpoczęcia prac przygotowawczych mogą zostać podjęte po określeniu możliwości pozyskania środków unijnych, które obecnie nie są znane.

   
   Zachęcamy do zabrania głosu w tej sprawie na Forum Radomskich inwestycji. Publikujemy też dotyczący sprawy materiał filmowy wyemitowany przez TV 'Dami':

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   środa, 30 listopada 2011 22:29
 • środa, 16 listopada 2011
 • piątek, 11 listopada 2011
 • niedziela, 23 października 2011
  • Komisja Europejska o polityce regionalnej

   Otrzymaliśmy odpowiedź na naszą interwencję w sprawie polityki regionalnej w Polsce. Cieszy nas, że KE dostrzega fakt, iż polityka ta nie jest wolna od poważych wad. Odpowiedź w naszym odczuciu nie wyczerpuje jednak problemu. Zawiera przede wszystkim dużą ilość powszechnie znanych, ogólnych informacji nt rozdziału środków unijnych. Interesujący jest przedostatni akapit pisma, w którym mowa jest o nowych instrumentach, mogących sprzyjać poprawie sposobu prowadzenia polityki regionalnej. Będziemy pytać Komisję Europejską, jak konkretnie zamierza zmusić Polski Rząd jak również władze województwa mazowieckiego do rewizji niesprawiedliwej i nieracjonalnej polityki regionalnej. Poniżej załączamy pełny tekst pisma:

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   niedziela, 23 października 2011 08:09
 • niedziela, 25 września 2011
 • piątek, 09 września 2011
 • piątek, 02 września 2011

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny