Radomskie Inwestycje

Blog Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje

Wpisy

 • wtorek, 05 lutego 2013
  • Protestujemy przeci likwidacji połączeń kolejowych

   Poniżej przedstawiamy pismo wystosowane do „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej na linii kolejowej nr 22 na odcinku Radom - Drzewica.

   Szanowni Państwo,

   Z najwyższym zdumieniem przeczytaliśmy prasowe doniesienia, z których wynika, że w lutym br. zawieszone zostanie kursowanie pociągów „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. na trasie Radom - Drzewica (linia nr 22), a zamiast tego wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Z praktyk, których byliśmy świadkami w przeszłości, wiemy, że takie działanie może być pierwszym krokiem do likwidacji połączeń w ogóle.

   Przypominamy, że przywrócenie lekkomyślnie zlikwidowanych na okres ponad 3 lat połączeń odbyło się na wniosek społeczeństwa Ziemi Radomskiej (zobacz >>>). Wiadomym jest, że proces powrotu pasażerów do koeli wymaga czasu. Sprzyja temu stopniowa optymalizacja rozkładu – w tym zwiększenie częstotliwości obsługi – oraz zastosowania adekwatnego do potoków podróżnych taboru.

   Mając powyższe na uwadze prosimy o:
   a) szczegółowe wyjaśnienia na temat przyczyn wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej;
   b) podanie terminu ponownego wprowadzenia pojazdów szynowych na linię 22;
   c) informacji perspektywicznych (rok bieżący oraz lata następne) nt. organizowania komunikacji na tej linii.

   W naszej opinii niezbędne są:
   (I) głębokie konsultacje społeczne mające na celu optymalizację rozkładu i dostosowanie go do realnych potrzeb mieszkańców;
   (II) wprowadzenie taboru adekwatnego ekonomicznie do istniejących potoków (na ten moment powinny to być autobusy szynowe w trakcji elektrycznej lub ostatecznie spalinowej);
   (III) podjęcie rozmów ze spółką PKP Przewozy Regionalne, względnie innymi przewoźnikami w celu wprowadzenia całościowej oferty obsługi relacji Łódź - Radom, w tym bezpośrednich połączeń pociągami przyspieszonymi oraz skomunikowanych połączeń  odcinkowych pociągami osobowymi. Jesteśmy przekonani, iż obecny niski popyt na przejazdy kolejowe na linii 22 wynika wyłącznie z braku dogodnej dla pasażera całościowej oferty przewozowej. 

   Otwarcie linii kolejowej Radom - Tomaszów Mazowiecki

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lutego 2013 20:40
 • niedziela, 30 grudnia 2012
  • Powalczmy razem o funkcjonalność stacji Radom - jej remont zacznie się lada moment (!)

   Poniżej przedstawiamy pismo skierowane do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie remontu stacji Radom. Stowarzyszenie "Radomskie Inwestycje" jest jednym z pięciu sygnatariuszy podpisujących się pod nim. Oprócz nas wystąpienie poparły następujące stowarzyszenie: Bractwo Rowerowe, Inicjatywa "Wózkiem po Radomiu", Klub Miłośników Kolei w Radomiu oraz Stowarzyszenie "Kocham Radom". 

   Zabytkowy budynek dworca - fot. Andrzej Tokarski (www.radom.ws) [Lipiec 2002r]

   Zabytkowy budynek dworca - fot. Andrzej Tokarski (www.radom.ws) [Lipiec 2002r]

    

   Radom, 27 grudnia 2012 r.

   KP Polskie Linie Kolejowe S.A.
   ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

   Dotyczy remontu stacji Radom

   [1] Wnosimy o montaż schodów ruchomych po południowej stronie stacji Radom przy wyjściu z tunelu w kierunku osiedla Ustronie. W tym samym miejscu wnosimy o montaż windy dla osób niepełnosprawnych (windy powinny zapewniać możliwość wjazdu elektrycznym wózkiem inwalidzkim oraz wprowadzania do nich rowerów). Obecnie zastosowane rozwiązanie - strome schody - jest niezmiernie uciążliwe dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi przemieszczających się codziennie tunelem dworca. Niefunkcjonalne schody były niejednokrotnie opisywane w lokalnej prasie, np. Echo Dnia, 12 V 2008 „Przeszkoda dla wózków”, Echo Dnia 14 II 2012 „Kolejowa droga przez mękę na dworcu PKP w Radomiu”.

   [2] Wnosimy o montaż wind umożliwiających dostanie się osobom niepełnosprawnym na poszczególne perony z poziomu tunelu (windy powinny zapewniać możliwość wjazdu elektrycznym wózkiem inwalidzkim oraz wprowadzania do nich rowerów). Obecnie zastosowane rozwiązanie nie dość, że wydłuża drogę to w wielu przypadkach uniemożliwia dostanie się do pociągu - osoba niepełnosprawna może wjechać wózkiem jedynie drogą techniczną i tylko na peron 1. Proponujemy, aby windy był zlokalizowane po jednej stronie wejść na perony. Po stronie przeciwnej wnosimy o wykonanie podjazdów dla wózków dziecięcych, które jednocześnie pełniłyby funkcję prowadnic umożliwiających wprowadzenie na perony rowerów;

   [3] Wnosimy o zmianę wysokości peronów z niskich na wysokie (76 cm, 86 cm lub 96 cm nad PGS). Z uwagi na budynek dworca kolejowego wnosimy o rozważenie pomysłu, aby peron 1 był wykonany podobnie jak w Grodzisku Mazowieckim - część przy budynku wysokość peronu jak obecnie, część przy torze 7 peron wysoki;

   [4] Z uwagi na znaczne zawężenie przekroju tunelu (ponad 30%) wnosimy o likwidację znajdujących się tam punktów usługowych. Tunel jest częścią pieszego ciągu komunikacyjnego łączącego największe osiedle w Radomiu z centrum miasta. W przypadku przyjazdu do stacji Radom pociągów o wysokiej frekwencji podróżnych w tunelu panuje ścisk, który zagraża ogólnemu bezpieczeństwu. Komunikację pieszą dodatkowo utrudniają reklamy (potykacze) rozstawiane, mimo braku pozwolenia, przez wynajmujących lokale;

   [5] Wnosimy o wykonanie zadaszenia peronów wg poniżej koncepcji:
   peron 1 – zadaszenie na części długości peronu (od krańca wschodniego peronu do zachodniego wyjścia z tunel na peron włącznie)
   peron 2 – zadaszenie na całej długości peronu
   peron 3 – zadaszenie na całej długości peronu
   Wnosimy o zaprojektowanie i wykonanie zadaszenie nawiązującego do architektury zabytkowego budynku dworca kolejowego.
   Z uwagi na liczbę podróżnych oraz estetykę nie do przyjęcia są wiaty, gdyż nie zapewniają ciągłego przykrycia peronu;

   [6] W związku z przygotowaniem terenu pod planowany przystanek osobowy pn. Radom ulica Żeromskiego, wnosimy o takie zaprojektowanie układu torowego, aby mogły się tam zatrzymywać pociągi osobowe jadące zarówno z/w kierunku Warki jak i Dęblina. Linia dęblińska obsługuje największe ramię aglomeracji radomskiej - po Pionki, skąd dojazdy do Radomia mają szczególnie duże znaczenie;

   [7] W związku z przebudową i modernizacją peronów wnosimy o dostosowanie ich długości do długości wszystkich składów dalekobieżnych;

   [8] Wnosimy o wybudowanie na peronach poczekalni peronowych wraz z zapleczem komercyjnym (prasa, przekąski, automaty biletowe);

   [9] Wnosimy o udrożnienie bezpośredniego dojścia przedłużeniem peronu 1 do parkingu przydworcowego a dalej do dworca autobusowego;

   [10] Prosimy o dostosowanie przestrzeni stacji do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących: oznaczenia poziome, oznaczenia krawędzi peronów, listwy prowadzące, grzybki ostrzegawcze, pinezki ostrzegawcze oraz powierzchnie ostrzegawcze;

   [11] Wnosimy o montaż nowoczesnych nośników dynamicznej informacji pasażerskiej w tunelu przy wejściach na perony oraz na peronach. Z uwagi na fakt, że z jednej krawędzi peronowej odjeżdżają w zbliżonym czasie dwa pociągi w przeciwnych kierunkach, postuluje się wyposażenie każdego z peronów w cztery pary elektronicznych tablic informacyjnych. Obecnie są to tylko dwie pary tablic, co powoduje zamieszanie informacyjne w sytuacjach wyżej opisanych.

   Prosimy o pisemną odpowiedź zgodnie z art. 244 § 1 w zw. z art. 237 § 1 KPA.

   Bractwo Rowerowe - Sebastian Pawłowski (Kanclerz)
   Inicjatywa "Wózkiem po Radomiu" - Wojciech Matłacki (Przewodniczący)
   Klub Miłośników Kolei w Radomiu - Andrzej Lewandowski (Przewodniczący)
   Stowarzyszenie "Kocham Radom" - Jakub Kluziński (Prezes Zarządu)
   Stowarzyszenie "Radomskie Inwestycje" - Radomir Jasiński (Prezes Zarządu)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   niedziela, 30 grudnia 2012 22:10
 • piątek, 30 listopada 2012
  • Obwodnica południowa - poszukajmy partona godnego i niekontrowersyjnego (!)

   W ostatnim czasie rozpoczęła się dyskusja nad nadaniem nazwy nowo budowanej arterii, zwanej roboczo „obwodnicą południową”. Pragniemy zabrać głos w tej dyskusji i zaproponować rozwiązanie, które w naszej opinii usatysfakcjonuje wszystkich.

   Stoimy na stanowisku, że nazwa ta powinna być adekwatna do wielkości i rangi przedsięwzięcia (jak by nie patrzeć jest to największa od wielu dziesięcioleci inwestycja drogowa w Radomiu), adekwatna do roli w strukturze komunikacyjnej miasta oraz zdecydowanie niekontrowersyjna dla niewielkich nawet grup społecznych w Radomiu i wreszcie taka, by niosła w sobie pozytywny, konstruktywny wydźwięk.

   Uważamy za niesłuszne przy tej okazji uwzględnianie wątków martyrologicznych, mających swe źródło w najnowszej historii Polski, lub mających choćby delikatny wydźwięk polityczny, co wydaje nam się dalece niestosowne. Na racjonalny osąd pewnych wydarzeń i ludzi trzeba poczekać – być może 100 i więcej lat. Ci, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii, zostaną z pewnością docenieni. Jednocześnie istnieje lista patronów, których doniosłość w dziejach miasta i kraju historia dawno doceniła i którzy nie budzą niczyich wątpliwości, a ich majestat oraz osiągnięcia są powszechnie znane i cenione. Uważamy, iż należy przy każdej możliwej okazji budować świadomość radomian i mieszkańców regionu, iż Radom był i jest znaczącym ośrodkiem na mapie kraju, przez co należy również brać pod uwagę nie tylko nazwy związane z patronami.

   Mając powyższe na uwadze wnosimy o rozpatrzenie pomysłu nadania części nowej arterii nazwy lub nazw: + Aleja Piastów
   + Aleja Kazimierza Wielkiego
   + Aleja Wojewódzka
   + Aleja X Wieków Radomia (wiemy, iż nasz gród istniał już w okolicach X wieku)
   + Aleja Konstytucyjna lub Aleja Konstytucji Nihil Novi
   + Aleja Rzeczpospolitej

   Nazw, o których piszemy uzasadniać nie trzeba. Ogrom dokonań proponowanych patronów, przede wszystkim dla Radomia, jest dziś oczywisty nawet dla uczniów szkół podstawowych. Bez wątpienia zasłużyli oni na uhonorowanie. Stosując równocześnie nazwy odwołujące się do najstarszych tradycji grodowych naszego miasta, później gubernialnych i wojewódzkich Radomia, naszego wkładu w podwaliny współczesnej Rzeczpospolitej dzięki konstytucji 1505 roku, utrwalamy w świadomości społecznej to, jak znaczącym miastem Radom jest i był, a co dzisiaj wydaje się tak bardzo zapomniane, w dużej mierze przez samych mieszkańców.

   Wybudowaliśmy w ostatnim czasie dużo ulic w naszym mieście, będziemy dalej budować, przy czym dla każdej należy wybrać odpowiednią do jej rangi nazwę. Starczy dla wielu propozycji. Mamy się czym szczycić, mamy wspaniałe korzenie, ale nie zawsze dobrze je potrafimy wyeksponować, gdzie za przykład niech posłuży marginalna w układzie drogowym ulica Kochanowskiego, czy brak w zasadzie jakichkolwiek odniesień do najwspanialszych kart historii Radomia. Powinniśmy się wieloma rzeczami szczycić, mówić o nich mówić głośno i należy wg nas to brać pod uwagę w pierwszej kolejności.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   piątek, 30 listopada 2012 10:43
 • piątek, 07 września 2012
  • Odpowiedź na interpelację w sprawie magistrali nr22

   Niestety nie jest dobrze, ale na szczęście nie zapomniano całkiem o tej linii i pewne prace utrzymaniowe będą w 2013r na niej prowadzone. Poniżej pełna treść odpowiedzi uzyskanej od PLK S.A.:

   W związku z Państwa pytaniami, dotyczącymi planowanych w 2013 r. prac rewitalizacyjnych i remontowych na linii kolejowej nr 22 Radom – Tomaszów Mazowiecki, przedstawiam następujące informacje:

   Zarządca infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2013 r. nie przewiduje prac rewitalizacyjnych czy modernizacyjnych na linii kolejowej nr 22 Radom – Tomaszów Mazowiecki.
   W ramach prac utrzymaniowych w 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaplanowały na tej linii:
   1. Mechaniczne oczyszczenie podsypki - 5,8 km toru: - km 8.000 ÷ 10.200 szlak Tomaszów Mazowiecki – Brzustów, - km 17.000 ÷ 20.600 szlak Brzustów – Dęba Opoczyńska
   2. Mechaniczne podbicie toru – 10 km w różnych lokalizacjach.
   3. Pojedyncza wymiana podkładów drewnianych – 1800 szt.
   4. Uzupełnienie tłucznia – 1600 ton.
   5. Ręczne wycinanie i usuwanie zbędnej roślinności – 15 ha.
   6. Naprawę główną (wymianę) 3 szt. rozjazdów kolejowych. 7. Wymianę części rozjazdowych na stacjach Drzewica, Wolanów, Przysucha, Radom Krychowice.
   8. Naprawę główną przejazdów kolejowych: - km 61,189 przejazd kat. „D” w torze nr 1 i 2, - km 80,099 przejazd kat. „A” w torze nr 1 i 2.

   Należy zaznaczyć, iż powyższe plany mogą ulec zmianie w zależności od dostępnych środków finansowych w roku 2013.

   Z poważaniem
   Rzecznik prasowy
   Mikołaj Karpiński

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Odpowiedź na interpelację w sprawie magistrali nr22”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   piątek, 07 września 2012 21:46
 • czwartek, 23 sierpnia 2012
 • poniedziałek, 13 sierpnia 2012
  • [S12 pod lupą] Jest odpowiedź Ministerstwa

   Poniżej publikujemy tekst odpowiedzi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na naszą niedawną interpelację dotycząca drogi ekspresowej S12:

    

   Stowarzyszenie
   Radomskie Inwestycje

   Szanowni Państwo,

   W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 lipca 2012 r., w sprawie udostępnienia informacji publicznej o drodze S-12 na odcinku Piotrków Trybunalski – Radom – Lublin, Biuro Ministra uprzejmie informuje, że przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, musiał zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa. Przedmiotowa inwestycja została podzielona na następujące zadania:
   + Budowa drogi S-12 odcinek Sulejów – Radom – Puławy – Kurów,
   + Budowa drogi S-17 Kurów – Lublin (stanowiąca wspólny przebieg z drogą S- 12),
   + Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski – Sulejów – Opatów z wyłączeniem odcinka Kielce (dk nr 73) – Cedzyna – wylot wschodni z Kielc.

   Przedmiotowe zadania (z wyłączeniem odc. drogi ekspresowej S-17 Kurów – Lublin, będącej obecnie w budowie), z uwagi na aktualny stan prac przygotowawczych, zostały ujęte w ramach Programu w załączniku nr 2, zawierającym inwestycje, których realizacja zostanie rozpoczęta po roku 2013. Dla zadań z załącznika Nr 2, w chwili tworzenia Programu zapewnienie finansowania ich realizacji było niemożliwe. Stworzono dla nich jednak możliwość kontynuacji prac przygotowawczych. W chwili obecnej przygotowywana jest niezbędna dokumentacja techniczna oraz uzyskiwane będą wszelkie uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami prawa. Aktualnie dla odc. drogi ekspresowej S-12 na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego przygotowywane są materiały do Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ), w którym w sposób kompleksowy zostaną opisane warunki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i techniczne realizacji inwestycji. Należy podkreślić, że STEŚ jest bazą dla wszystkich późniejszych opracowań projektowych. Zawiera analizy wariantów inwestycji, przewidywanego ruchu, raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, wyniki spotkań informacyjnych ze społeczeństwem, część techniczną, analizę ekonomiczną itp.

   Przekazując powyższe informacje należy również zaznaczyć, iż zgodnie z założeniami, Program zostanie zaktualizowany w momencie, kiedy ostatecznie znane będą poziomy finansowania infrastruktury drogowej dostępne dla Polski w Wieloletnich Ramach Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 oraz urealnione będą prognozy makroekonomiczne. Pozwoli to na precyzyjne określenie potrzeb finansowych (w tym udział środków krajowych) dla zakresu rzeczowego Programu realizowanego w kolejnych latach.

   Z wyrazami szacunku
   Mikołaj Karpiński
   Rzecznik Prasowy

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „[S12 pod lupą] Jest odpowiedź Ministerstwa”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 13 sierpnia 2012 19:08
 • poniedziałek, 06 sierpnia 2012
  • Panie Ministrze: zadbajmy o otoczenie Pałacu Sprawiedliwości !

   W załączeniu pismo, które dziś skierowaliśmy do Mministerstwa Sprawiedliwości:

   Radom, dn. 06.08.2012

   Sz.P. Jarosław Gowin
   Minister Sprawiedliwości

   Szanowny Panie Ministrze,
   Z radością konstatujemy, że realnych kształtów nabiera budowa „Pałacu Sprawiedliwośc”i w Radomiu. Będzie to okazały budynek położony przy ul. Warszawskiej na skraju parku im. Jacka Malczewskiego. Jesteśmy zdania, że mając na uwadze rangę instytucji, które będą tam ulokowane należy przyjrzeć się otoczeniu budynku sądów. Najbliższe sąsiedztwo stanowi park im. Jacka Malczewskiego, potocznie nazywany parkiem „Obozisko”. Park ten niestety nie jest wizytówką naszego miasta. Potrzebna jest jego rewitalizacja, poprzez nowe nasadzenia, remont alejek, wymianę małej architektury. Elegancki budynek Pałacu Sprawiedliwości będzie kontrastował z zaniedbanym obecnie parkiem. W związku z tym zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w planach inwestycyjnych Ministerstwa rewitalizacji parku im. Jacka Malczewskiego, jako elementu współpracy Ministerstwa ze społecznością lokalną miasta Radomia. Pragniemy nadmienić, że udział w kosztach rewitalizacji parku stanowiłby formę rekompensatę dla okolicznych mieszkańców, którzy z powodu budowy budynku sądów stracą duży obszar zielony.

   Liczymy, że nasza propozycja spotka się z przychylną opinią Pana Ministra.

   Przy okazji przypominamy wizualkę gmachu, którego projektantem jest studio architektoniczne Wojciecha Gęsiaka

   Projekt Pałacu Sprawiedliwości w Radomiu (wg. wizualizacji studia architektonicznego Wojciecha Gęsiaka)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 06 sierpnia 2012 22:13
 • poniedziałek, 30 lipca 2012
  • S12 pod lupą - kolejna odsłona ...

   Konsekwentnie kontynuujemy akcję "S12 pod lupą". Oto treść naszego kolejnego zapytania, które skierowaliśmy dziś do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

   Szanowni Państwo,

   Działając na podstawie art.61 Konstytucji RP oraz w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr.112, poz.1198, ze zmianami) chcielibyśmy prosić o udzielenie informacji nt stanu prac przygotowawczych do budowy drogi ekspresowej S12 Piotrków-Radom-Lublin (w przebiegu przewidzianym wg. rozp. RM z dn. 15.05.2004 /Dz.U. z 2004r nr.128, poz.1334/). W szczególności, prosimy o udzielenie informacji o postępach prac przygotowawczych na poszczególnych odcinkach trasy względem stanu z 22.06.2012, który został przez Państwa szczegółowo opisany w piśmie MRIjd-0652-11-11 Doc. 11082091. Cytujemy:

   [1] Odn. odcinka „Piotrków Trybunalski (A1)-Opoczno” piszą państwo, że ”aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

   [2] Odn. odcinka „na terenie województwa mazowieckiego” piszą państwo, że ”aktualnie w opracowaniu znajduje się STEŚ (…) oraz studium wykonalności rozbudowy (…)”.

   Łączymy wyrazy szacunku,
   Zarząd Stowarzyszenia "Radomskie Inwestycje"

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 30 lipca 2012 10:01
 • wtorek, 24 lipca 2012
  • Będą pieniądze dla radomskiego lotniska :-)

   Błyskawicznie przyszła odpowiedź s-ki Port Lotniczy Radom S.A. na nasze zapytanie, dotyczące zaangażowania się finansowego Wojewody Mazowieckiego w proces uruchamiania przejścia granicznego na lotnisku Sadków. Za udzielenie szczegółowych informacji wyjaśniających wszystkie nasze wątpliwości serdecznie dziękujemy. Tekst pisma, które otrzymaliśmy prezentujemy poniżej:

   PLR/190/KO/2012

   dotyczy pisma RI-06-2012

   W związku z pismem z dnia 18 lipca 2012 roku uprzejmie informuję, że Port Lotniczy „RADOM” S.A. prowadzi działania mające na celu utworzenie przejścia granicznego na lotnisku Radom-Sadków.

   W dniu 15 września 2011 roku Prezes Urzędu lotnictwa Cywilnego wydał decyzję zezwalającą na założenie lotniska użytku publicznego w kodzie 3C na czynnym, wojskowym lotnisku Radom-Sadków. W związku z tym Port Lotniczy „RADOM” S.A. wystąpił do Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych o ujęcie radomskiego lotniska w planach dotyczących zabezpieczenia Służby Granicznej na Sadkowie.

   Następnie Port Lotniczy udzielił Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie wyczerpujących informacji o stanie przygotowań do uruchomienia cywilnej działalności lotniskowej w kontekście utworzenia przejścia granicznego.

   Mazowiecki Urząd Wojewódzki w piśmie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poparł wniosek Portu Lotniczego w przedmiotowej sprawie. MUW poinformował także, że Wojewoda Mazowiecki wystąpi do Ministra Spraw Wewnętrznych o zwiększenie kwoty potrzebnej na ten cel przy konstruowaniu budżetu na 2013 rok.

   Jednocześnie bardzo dziękuję za zainteresowanie pracą Portu Lotniczego „RADOM” S.A. która doprowadzi w 2013 roku, poprzez proces certyfikacji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, do wpisania radomskiego lotniska do Rejestru Lotnisk Cywilnych, a tym samym obsługę pasażerów i statków powietrznych na Sadkowie.

   Z wyrazami szacunku
   Rzecznik prasowy
   Kajetan Orzeł

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 lipca 2012 09:05
 • środa, 18 lipca 2012
  • W sprawie radomskiego lotniska

   Poniżej kolejne pismo stowarzyszenia 'Radomskie Inwestycje' dotyczące portu lotniczego Radom-Sadków:

   Radom, 18.07.2012

   Port Lotniczy Radom S.A.
   ul. Żeromskiego 86
   26-600 Radom 

   Szanowni Państwo,
   Jak donosi oficjalny serwis wojewody mazowieckiego, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin otrzymał 5,8mln pln wsparcia z budżetu państwa na wyposażenie przejścia granicznego (pełny tekst tutaj). Wydaje nam się, że zasadnym byłoby zapytać wojewody, czy radomskie lotnisko otrzyma tego rodzaju dotację. W naszej opinii uczciwym i racjonalnym byłoby, gdyby do Radomia trafiła podobna kwota z przeznaczeniem na podobny cel. Pasażerowie korzystający z radomskiego lotniska zasługują przecież na taki sam poziom bezpieczeństwa co klienci lotniska modlińskiego. 

   Łączymy wyrazy szacunku

   Radomir Jasiński (prezes zarządu)       Damian Maciąg (sekretarz zarządu)

   Korzystając z okazji zapraszamy takzę do zapoznania się z innymi naszymi przedsiezięciami (pełny wykaz tutaj).

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   środa, 18 lipca 2012 11:58

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Kategorie

Kanał informacyjny