Radomskie Inwestycje

Blog Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje

Wpisy

 • poniedziałek, 01 kwietnia 2013
  • PKP PLK S.A. odpowiada w sprawie linii kolejowej nr 22

   Poniżej prezentujemy odpowiedź PKP PLK S.A. na nasze pismo dotyczące stanu linii nr 22 (zobacz >>>)

   PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
   Biuro Dróg Kolejowych
   ul. Targowa 74
   03-734 Warszawa

   Stowarzyszenie „Radomskie Inwestycje"

   W nawiązaniu do pisma nr RI-06-2013 z dnia 8 marca 2013r. dotyczącego likwidacji wskazanych w piśmie ograniczeń prędkości biegu pociągów na linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki — Radom, Biuro Dróg Kolejowych informuje, co następuje.

   Obowiązujące ograniczenie prędkości pociągów do 20 km/h w km 77,371 w związku z brakiem obsługi na przejeździe kolejowo - drogowym kategorii „A" zostanie w niedługim czasie odwołane. Zgodnie z ustaleniami komisji przejazdowej z dnia 05 listopada 2012r. i z otrzymanym od Wojewody Mazowieckiego odstępstwem od przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33 z 1996 r., poz. 144 z późn. zm.) przejazd zostanie przekwalifikowany do kategorii „B". Aktualnie na przejeździe zabudowane zostały urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Po sprawdzeniu działania urządzeń i uzyskaniu niezbędnych dopuszczeń, przejazd zostanie formalnie przekwalifikowany do kategorii „B" i zostanie przywrócona prędkość rozkładowa — 100 km/h.

   Pozostałe ograniczenia prędkości biegu pociągów — 30 km/h, wyszczególnione w piśmie Stowarzyszenia tj. cztery ograniczenia na odcinku Przysucha - Wolanów i jedno na odcinku Radom Krychnowice - Radom zostały wprowadzone z uwagi na stan techniczny nawierzchni torowej, zabudowanej na niektórych odcinkach jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Dla przywrócenia prędkości rozkładowej należałoby przeprowadzić kompleksową naprawę główną — której, z uwagi na duży zakres robót i ograniczone środki finansowe, Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamiennej naszej Spółki nie może przeprowadzić w bieżącym roku. Jednocześnie nadmieniamy, że obowiązujące obostrzenia eksploatacyjne na ww. odcinkach linii zapewniają prowadzenie bezpiecznej jazdy pociągów.

   Dla zachowania istniejących parametrów na pozostałych odcinkach linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki — Radom, będących w utrzymaniu Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku — Kamiennej, zaplanowano w bieżącym roku m.in.: wymianę 5000 szt. podkładów drewnianych, naprawę główną 3 szt. rozjazdów i naprawę bieżącą toru z oczyszczaniem podsypki na 3,6 km toru.

   Jednocześnie informujemy, że dla poprawy połączenia z Łodzi do Krakowa dla pociągów pasażerskich wstępnie została zaplanowana rewitalizacja linii na odcinku Tomaszów — Radzice (Idzikowice), z realizacją do końca 2015r.

   Otrzymuje: Departament Transportu Kolejowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na pismo nr TK3js-0781-36/2013 z dnia 13.03.2013r.

   ZASTĘPCA DYREKTORA
   Romuald JAKUBOWSKI

   Linia kolejowa nr 22 Tomaszów - Radom, przystanek Wieniawa

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 01 kwietnia 2013 12:46
 • środa, 27 marca 2013
  • W sprawie zastępczej komunikacji autobusowej w relacji Radom - Drzewica

   Poniżej prezentujemy pełną treść odpowiedzi na naszą niedawną interpelację w sprawie zastępczej komunikacji autobusowej w relacji Radom - Drzewica [zob. Kolejna interpelacja w sprawie linii nr 22 - są wątpliwości (!) ]. Ze swej strony zapewniamy, że to nie jest koniec naszych działań w przedmiotowym obszarze.

   MHP 3B-072-034-2013
   Warszawa, dnia 18 marca 2013 r.

   Stowarzyszenie „Radomskie Inwestycje"

   Szanowni Państwo,
   odpowiadając na pismo w którym zwracacie się Państwo z wnioskiem o wyjaśnienie dalszych kwestii dotyczących obsługi linii KM22 Radom - Drzewica, uprzejmie informujemy, że:

   Ad.pkt. 1. Przewozy regionalne nie są samofinansujące. Wymagają dotacji i ktoś musi ponieść te koszty. Na obszarze województwa mazowieckiego organizatorem przewozów pasażerskich, a także zamawiającym i finansującym przewozy, jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Po zakończeniu modernizacji linii nr 8, gdy rozkład jazdy ustabilizuje się, będzie można wygenerować dodatkowy potok pasażerów w kierunku Warszawy, który zmniejszy deficyt wykonywanych połączeń. Przypominamy, że Tomaszów Mazowiecki leży na obszarze województwa łódzkiego i nie jest pierwszą stacją węzłową za obszarem województwa mazowieckiego.

   Ad. pkt. 2. Inwestycja budowy zaplecza do obsługi i utrzymania taboru w Radomiu planowana jest na obszarze działek, których właścicielami są różne podmioty. Na chwilę obecną prowadzone są rozmowy z właścicielami w sprawie możliwości pozyskania tych terenów pod planowaną inwestycję. Odnośnie dopuszczalnych prędkości na linii nr 22 informujemy, że po wytrasowaniu „tras wzorcowych" dla RJP 2013/2014, czas przejazdu dla pociągu Radom - Drzewica wynosi 76 minut i 72 minuty dla pociągu Drzewica - Radom. Wobec powyższego dane o możliwości przejazdu z prędkością 100 km/godz. są tylko teoretyczne. Na linii występują stałe ograniczenia prędkości, które powodują, że czas przejazdu po obu torach jest porównywalny.

   Odnośnie zakończenia prowadzonej przez Koleje Mazowieckie kolejowej komunikacji autobusowej na linii KM 22 Radom - Drzewica w związku z odwołaniem części pociągów lotniskowych uprzejmie informujemy, że odwołane zostały tylko skrajne pociągi do/z Modlina, co nie doprowadziło do odzyskania taboru. Zapewniamy, że w momencie poprawy sytuacji taborowej, przewozy kolejowe zostaną niezwłocznie wznowione.

   Stacja Wieniawa A.D. 2007 (Fot. Karol Waszkiewicz)

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   środa, 27 marca 2013 17:23
 • czwartek, 14 marca 2013
 • środa, 13 marca 2013
  • Lens holes

   Poniżej przedstawiamy kolejną naszą inicjatywę, tym razem zabieramy głos w sprawie lotniska w Radomiu i ułatwień dla miłośników lotnictwa.

   Pan Tomasz Jan Siwak
   Prezes Zarządu
   Port Lotniczy Radom S.A.

   ul. Żeromskiego 86
   26-600 Radom

   Szanowni Państwo,

   W związku z postępującymi pracami związanymi z uruchomieniem Portu Lotniczego Radom zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykonania specjalnych otworów (lens holes) w ogrodzeniu lotniska. Otwory tego typu umożliwiają oparcie teleobiektywów aparatów fotograficznych i robienie zdjęć przez miłośników lotnictwa. Wnosimy również o usypanie specjalnych górek obserwacyjnych tuż przy ogrodzeniu lotniska umożliwiających obserwację startów i lądowań samolotów. Zarówno lens holes jak i górki spotterskie trwale wpisały się w krajobraz polskich portów lotniczych przyczyniając się między innymi do promocji lotnisk.W razie przychylenia się do naszego wniosku służymy kontaktami z osobami zajmującymi się fotografowaniem samolotów w celu ustalenia odpowiedniego usytuowania w/w obiektów.

   Łączymy wyrazy szacunku,

   Radomir Jasiński 
   Prezes Zarządu Stowarzyszenia

   Sebastian Pawłowski
   Sekcja Transportowa Stowarzyszenia

   Bydgoszcz. Lens holes na lotnisku

   Lens holes w ogrodzeniu bydgoskiego lotniska
   Zdjęcie: www.latajacabydgoszcz.pl

   Gdańsk. Górka spotterska

   Górka spotterska przy gdańskim lotnisku
   Zdjęcie: http://przewodnik.ikm.gda.pl

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   środa, 13 marca 2013 21:38
 • piątek, 08 marca 2013
  • Remonty na "22-ce" niezbędne (!) - piszemy do PLK S.A.

   Kontynuując działania ukierunkowane na poprawę stanu kolejowych połączeń w relacjach równoleżnikowych skierowaliśmy dziś kolejne pismo do Zarządu s-ki PLK S.A. Mamy nadzieję, że nasze propozycje - które są bardzo skromne i nie wymagają istotnych nakładów - spotkają się z właściwym zrozumieniem zarządcy infrastruktury. A oto treść pisma:

   Mając na uwadze stale pogarszający się stan infrastruktury kolejowej na linii nr 22 i co za tym idzie pogarszający się standard obsługi podróżnych korzystających z kursujących po niej pociągów zwracamy się z wnioskiem o podjęcie w bieżącym roku pilnych i niezbędnych w naszej opinii prac utrzymaniowych. W szczególności dotyczy to likwidacji miejscowych ograniczeń prędkości. Najbardziej newralgicznymi miejscami są:

   [1] Posterunek Radom-Krychnowice – obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h spowodowane złym stanem nawierzchni;

   [2] Przejazd kolejowy pomiędzy posterunkiem Radom-Krychnowice a stacją Wolanów – obowiązuje ograniczenie prędkości do 20km/h spowodowane brakiem obsługi przejazdu kolejowego;

   [3] Odcinek między stacjami Wolanów i Przysucha – obowiązują cztery miejscowe ograniczenia prędkości do 30km/h spowodowane złym stanem nawierzchni.

   Równocześnie przypominamy, że na torze nr1 dopuszczalna jest prędkość szlakowa 100km/h. W związku z powyższym likwidacja przywołanych ograniczeń w istotny sposób poprawiłaby efektywność pracy przewozowej na linii nr 22.

   W naszej opinii znaczną część spośród przedstawionego zakresu robót można wykonać wykorzystując tzw. „materiał staroużyteczny” co znacząco obniży koszty prac. Gorąco liczymy na pozytywne odniesienie się do naszych propozycji.

   (Zdezelowana infrastruktura sterowania ruchem w naszym regionie - efekt wieloletnich zaniedbań. Fot. Szymon Stepień)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   piątek, 08 marca 2013 11:23
 • środa, 06 marca 2013
  • Kolejna interpelacja w sprawie linii nr 22 - są wątpliwości (!)

   Poniżej pełny tekst interpelacji jaką skierowaliśmy do s-ki "Koleje Mazowieckie" w związku z informacjami zawartymi w piśmie z dn. 5.02.2013 (sygn. RI-01-2013).

   Dziękujemy za odpowiedź na nasze pismo z dn. 5.02.2013 (sygn. RI-01-2013). Prosimy jednakowoż o wyjaśnienie szeregu kwestii, które naszym zdaniem nadal pozostają niejasne. W szczególności:

   [1] Dlaczego – Państwa zdaniem - kompleksowe zmiany w obsłudze linii nr 22 będą możliwe dopiero po zakończeniu remontu linii nr 8? W naszej opinii sprawy te nie mają ze sobą związku. Optymalizacja szeregu przyczyn składających się na nienajlepszą frekwencję na linii nr 22 jest możliwa już dziś – np. wydłużenie relacji do najbliższego węzła przesiadkowego w Tomaszowie Mazowieckim. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia.

   [2] Zwracają państwo uwagę na brak w Radomiu zaplecza do obsługi szynobusów. Przypominamy, że budowa takiego zaplecza jest zapowiadana przez Państwa od co najmniej kilku lat. Dlaczego ta – jak sami Państwo wskazują – niezwykle ważna inwestycja nadal nie została sfinalizowana?
   + Na jakim etapie znajdują się przygotowania do budowy w Radomiu zaplecza potrzebnego do obsługi pociągów?
   + Czy został już pozyskany grunt?
   + Czy mają Państwo projekt budowalny oraz pozwolenie na budowę?

   Zgadzamy się co do tego, że stan techniczny linii nr 22 daleki jest od idealnego. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że w ślad za dochodami jakie spółka PLK S.A. czerpie z funkcjonowania linii nr 22 (m.in. od „Kolei Mazowieckich”) nie idą adekwatne prace utrzymaniowe, odtworzeniowe i rewitalizacyjne. Skutkuje to postępującą degradacją linii a zatem godzi w interes spółki „Koleje Mazowieckie”. Postulujemy, aby Państwa spółka skierowała do PKP PLK S.A. odpowiednie pismo w tej sprawie. Prosimy o informację, czy w przeszłości występowali już Państwo z takimi kwestami pod adresem PLK S.A. oraz czy zamierzają Państwo uczynić to w najbliższej przyszłości.

   Przy okazji pragniemy zauważyć, że podana przez Państwa informacja dot. prędkości dopuszczalnych na magistrali nr 22 jest nieprecyzyjna. Z danych, którymi dysponujemy (Źródło: Regulamin przydzielania tras pociągów PKP PLK 2012/2013) wynika, że sytuacja na linii tej wygląda następująco:

   tor 1 (Tomaszów - Radom):
   0,913 - 14,000 80km/h
   14,000 - 88,611 (Rm) 100km/h
   tor 2 (Radom - Tomaszów):
   28,483 - 41,132 80km/h
   41,132 - 81,976 (Rm) 60km/h

   W naszej opinii możliwe jest zatem efektywniejsze wytrasowanie pociągów KM na odcinku Radom-Drzewica. W Polsce są już takie miejsca, gdzie pociągi pasażerskie są trasowane tym torem na którym jest lepsza prędkość. m.in. na odcinku Jarocin - Poznań Główny lub Skarżysko Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski. Postulujemy, aby wystąpili Państwo z odpowiednim wnioskiem do zarządcy infrastruktury kolejowej. Umożliwiłoby to realizowanie przewozów z prędkością zbliżoną do 100km/h zamiast 55-60km/h (jak obecnie), a co za tym idzie relatywnie zwiększyło atrakcyjność oferowanych połączeń. Obecny stan urządzeń sterowania ruchem kolejowym (blokada półsamoczynna dwukierunkowa) w pełni na to pozwala. Wystąpienie z tego rodzaju wnioskiem jest tym bardziej zasadne, że w regulaminie przydzielania tras na lata 2013/14 na torze nr2 utrzymana zostanie prędkość 100km/h.

   Na koniec – w związku z wycofaniem w ostatnim czasie znacznych ilości taboru z nieobsługiwanej linii do lotniska Modlin – wyrażamy nadzieję, że lada dzień pojazdy szynowe powrócą na linię nr 22.

   Stacja Wieniawa A.D. 2007 (Fot. Karol Waszkiewicz)

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   środa, 06 marca 2013 15:12
 • sobota, 23 lutego 2013
  • Protestujemy przeciw likwidacji połączeń kolejowych. Odpowiedź KM

   Poniżej przedstawiamy odpowiedź przewoźnika obsługującego połączenie kolejowe Radom - Drzewica. Nie wszystkie odpowiedzi nas satysfakcjonują dlatego też w najbliższym czasie postaramy się do nich odnieść.

   W odpowiedzi na pismo, w którym wyrażacie Państwo swoje zaniepokojenie wprowadzeń , przez Koleje Mazowieckie kolejowej komunikacji autobusowej na linii Radom - Drzewica, uprzejmie informujemy, że przyczyną podjęcia takiej decyzji przez naszą Spółkę, w porozumieniu z organizatorem przewozów na obszarze województwa mazowieckiego, jest brak taboru do obsługi pociągów w warszawskim węźle kolejowym. Chcemy jednak zdecydowanie podkreślić, że nie ma w planach likwidacji połączeń w relacji Radom - Drzewica.
   Kolejowa komunikacja autobusowa została wprowadzona na okres kilku miesięcy, do odwołania. Potem na trasę powrócą pociągi.

   W odniesieniu do proponowanych przez Państwa konsultacji społecznych na temat rozkładu jazdy zapewniamy, Ze nasza Spółka dokłada wszelkich starań, aby zaspokoić potrzeby komunikacyjne mieszkańców Mazowsza w sposób jak najbardziej optymalny, dlatego też jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i spostrzeżenia, ponieważ pomagają nam w określeniu obszarów wymagających podjęcia ewentualnych czynności poprawiających planowanie i konstrukcję oferty przewozowej. Niemniej jednak przed wprowadzeniem ww. kolejowej komunikacji autobusowej nie wpłynęła do nas żadna korespondencja w tej sprawie.

   Co do propozycji wprowadzenia na linię autobusów szynowych informujemy, że nasza Spółka posiada na chwilę obecną tabor spalinowy do obsługi linii Siedlce - Czeremcha i Kumo - Sierpc - Nasielsk. Brak zaplecza w Radomiu oraz znaczna odległość od Tłuszcza (bazy utrzymania tego taboru), uniemożliwia obsługę linii Radom - Drzewica autobusami szynowymi.

   W kwestii podjęcia rozmów z innymi przewoźnikami kolejowymi, w celu wprowadzenia kompleksowej obsługi relacji Łódź - Radom uważamy, że będzie to możliwe po zakończeniu remontu linii Warszawa - Radom. Ponadto prosimy również zwrócić uwagę na nie najlepszy stan techniczny linii Radom - Drzewica Tomaszów, która wynosi 60 km/godz.

   Z poważaniem,
   Dyrektor Biura Handlowego
   Robert Stępień

   Linia kolejowa nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Protestujemy przeciw likwidacji połączeń kolejowych. Odpowiedź KM”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   sobota, 23 lutego 2013 14:43
 • czwartek, 21 lutego 2013
  • W sprawie "budżetu obywatelskiego" ...

   Poniżej nasz głos w debacie nad kształtem inicjatywy funkcjonującej pod roboczą nazwą "budżet obywatelski":

   Z najwyższym zainteresowaniem śledzimy prace zmierzające do uruchomienia w Radomiu tzw. „budżetu obywatelskiego”. W ramach konsultacji pragniemy zarekomendować do gremium oceniającego przedstawiciela stowarzyszenia „Radomskie Inwestycje”. Osobą rekomendowaną przez nas jest Pan mgr inż. Sebastian Pawłowski, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej zawodowo zajmujący się zagadnieniami planowania przestrzennego. W naszej opinii jego przygotowanie merytoryczne i bogate doświadczenie w zakresie urbanistyki i transportu miejskiego pomogą w pracy zespołu sterującego budżetem obywatelskim.

   Włączając się w proces przygotowania tej cennej inicjatywy pragniemy również przedłożyć propozycje, które mogłoby być realizowane w jego ramach. Są to:

   + zagospodarowanie terenów wzdłuż cieku wodnego pomiędzy jednostkami A, B i C osiedla Ustronie (od al. Grzecznarowskiego do ul. Orzechowej) pod kątem utworzenia parku kultury i wypoczynku. Na odcinku od al. Grzecznarowskiego do ul. Jana Pawła budowa wyłącznie asfaltowego ciągu dla pieszych i rowerzystów, na pozostałej części utworzenie parku;

   + odtworzenie przejścia dla pieszych na osi ul. Szpitalnej / Okulickiego tak, by przywrócić do życia naturalny ciąg pieszy, stymulujący rozwój Miasta Kazimierzowskiego. Proponujemy, aby wykorzystać w tym miejscu ukształtowanie terenu i wybudować kładkę dla pieszych. Wnosimy, aby kładka była bezstopniowa z łagodnym podejściem, tak aby mogła być wykorzystywana zarówno przez pieszych, rowerzystów jak i osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich;

   + budowa nowych placów zabaw dla dzieci w śródmieścia Radomia: (w pobliżu Inspekcji Transportu Drogowego przy ul. Limanowskiego, na skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej, w parku przy Domu Towarowym Senior;

   + budowa kładki dla pieszych przez ul. Szarych Szeregów na ciągu ul. Radosnej i ul. Żwirowej. Przypominamy, że miasto ma gotową koncepcję oraz projekt budowalny dla tej inwestycji. Tego typu dokumenty mają określoną ważność niegospodarnością byłoby dalsze powstrzymywanie się od budowy obiektu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   czwartek, 21 lutego 2013 21:42
 • poniedziałek, 18 lutego 2013
  • S12 po lupą - nadal pytamy ...

   Poniżej prezentujemy tekst kolejnej interpelacji, którą w ramach akcji "S12 pod lupą" skierowaliśmy do Ministerstwa. Mamy nadzieję, że odpowiedź wykaże, że czas który minął od naszego poprzedniego zapytania przyniósł postępy w sprawie. Jak by nie patrzeć, przygotowaniami zajmują się urzędnicy solidnie opłacani z naszych podatków. A oto interpelacja:

   Trwają obecnie intensywne prace projektowe nad strukturą unijnych wydatków dla kolejnej perspektywy budżetowej. Wiadomym jest, że równolegle, na szczeblu właściwych czynników decyzyjnych w kraju przygotowywane są listy projektów, przeznaczonych do realizacji w ramach portfela zamierzeń o znaczeniu ogólnokrajowym. Przygotowania te dotyczą w Polsce m.in. budowy i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej.

   W związku z powyższym, działając na podstawie art.61 Konstytucji RP oraz w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr.112, poz.1198, ze zmianami) chcielibyśmy prosić o udzielenie informacji:

   [1] Jaki jest aktualnie stan prac przygotowawczych do budowy drogi ekspresowej S12 Piotrków-Radom-Lublin (w przebiegu przewidzianym wg. rozp. RM z dn. 15.05.2004 /Dz.U. z 2004r nr.128, poz.1334/).

   [2] Które z elementów tej arterii w najbliższej perspektywie unijnej znajdą się na podstawowej liście projektów infrastrukturalnych a które na liście zapasowej? 

   Plakat promujący ideę drogi eksprsowej S12 - Rys. Kaja Koziarska (2004r)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 18 lutego 2013 21:46
 • poniedziałek, 11 lutego 2013
  • Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do 2015 roku

   Poniżej przedstawiamy pismo wystosowane do Departamentu Transportu Kolejowego  Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie konsultacji projektu "Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do 2015 roku".

   Szanowni Państwo, 

   Analizując założenia projektu Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do 2015 roku (zobacz >>>), który ma na celu zastąpienie poprzedniego programu,  nasuwają się niepokojące spostrzeżenia. Mianowicie Program powoduje odsuwanie najważniejszych z punktu widzenia regionu radomskiego inwestycji kolejowych na dalsze perspektywy czasowe lub/i przesuwanie ich do zadań rezerwowych oraz zmniejszenie finansowania w stosunku do stanu z programu obecnie obowiązującego.

   Uwaga nr 1
   zadanie nr 137 ”Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT: C, D, E)”

   Zaplanowana do modernizacji w poprzednim Programie linia kolejowa nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Radom została podzielona na tzw. LOT-y, których najważniejsza część (czyli jednotorowy odcinek Warka – Radom) została przesunięta do listy zadań rezerwowych. Zadanie pt. Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT: C, D, E) planowane jest do realizacji do 2017 roku.

   Linia kolejowa nr 8 na odcinku Warszawa – Radom stanowi najkrótsze i zelektryfikowane połączenie Przemyśla (a w przyszłości Rzeszowa) z Warszawą. Łączy region radomski z południem kraju oraz, przez Warszawę, z północną częścią Polski. Jednotorowy odcinek linii kolejowej nr 8 jest jednym z najbardziej uciążliwych „wąskich gardeł” na sieci kolejowej nie tylko województwa ale i w kraju. Po linii nr 8 na odcinku Warszawa – Radom odbywa się wzmożony ruch pociągów pasażerskich (dowód – mapa zamieszczona na str. 11 projektu Programu). Wieloletnie zaniedbania w utrzymaniu bieżącym linii (tłumaczone zbliżającą się modernizacją) spowodowały obniżenie prędkości szlakowej do 60 km/h.
   W rezultacie nastąpiło zwiększenie czasu potrzebnego na pokonanie odcinka oraz rezygnację
   z kursowania po nim pociągów dalekobieżnych spółki PKP Intercity. Dalsze odkładanie modernizacji, a tym bardziej umieszczanie inwestycji na liście zadań rezerwowych, grozi pogłębieniem degradacji infrastruktury na linii kolejowej nr 8, możliwym zaniechaniem modernizacji na odcinku  Warka – Radom w przypadku braku funduszy i w rezultacie pogorszeniem dostępności transportowej regionu radomskiego.

   Wnioskujemy, aby zadanie pn „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT: C, D, E)” przenieść do „Wykazu zadań przyjętych do realizacji”.


   Uwaga nr 2
   zadanie nr 88 „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom – Kielce”

   Zaplanowana modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Radom - Kielce została przesunięta do realizacji do 2016 roku wraz z ograniczeniem finansowania (z poprzednich 425 mln zł do 240,5 mln zł).  Wyrażamy obawy, że modernizacja linii zostanie ograniczona w związku ze zmniejszeniem finansowania, zwłaszcza, że w tabeli zawarto długość zmodernizowanego toru 39,2 km, czyli 19,6 km linii dwutorowej. Zakładając, że linia kolejowa na odcinku Radom – Skarżysko Kamienna została częściowo zmodernizowana, obawiamy się, że obecne plany zawarte w programie ograniczają się jedynie do wymienionego wyżej odcinka.

   Linią kolejową nr 8 na odcinku Radom – Kielce przebiega najkrótsze połączenie pomiędzy Lublinem a Wrocławiem i Krakowem. Ponadto odcinek ten jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem towarowym (dowód – mapa zamieszczona na str. 12 projektu Programu) oraz stanowi istotne połączenie transportowe Radomia z Kielcami, Krakowem, Katowicami, Wrocławiem oraz Przemyślem (w dalszej perspektywie z Rzeszowem).

   Wnioskujemy, aby w zadaniu pn „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom – Kielce”
   w wymienionej perspektywie czasowej zwiększyć docelową wartość miernika (km toru) tak, aby do 2016 roku zrealizowany został cały odcinek Radom – Kielce. W związku z tym wnioskujemy o zwiększenie wartości zadania.


   Uwaga nr 3
   zadania do wprowadzenia do projektu Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015

   Proponujemy  aby do projektu programu włączyć następujące linie kolejowe:

   a) Modernizacja linii kolejowej nr 22 na odcinku Radom – Tomaszów Mazowiecki
   Proponowaną do objęcia Programem linią kolejową przebiega najkrótsze połączenie kolejowe Lublina z Łodzią (liniami nr 7, 26, 22, 25). Stan linii kolejowej jest niezadowalający z powodu dużej ilości ograniczeń prędkości, w większości z powodu złego stanu technicznego nawierzchni.  Powoduje to wydłużony czas przejazdu, w związku z czym trasa ta nie jest atrakcyjna dla przewoźników i pasażerów. Podjęcie modernizacji tej linii pozwoli na uruchomienie połączeń dalekobieżnych oraz regionalnych. Dzięki temu zwiększy się dostępność Radomia do sąsiednich ośrodków metropolitarnych w Łodzi i Lublinie.

   b) Studium przebiegu i wykonalności linii Radom - Iłża - Kunów (- Ostrowiec Świętokrzyski)
   Wnioskowane przedsięwzięcie o długości ok. 45 km skróci połączenie kolejowe Warszawy
   z Przemyślem/Rzeszowem o 35 km i stanowić będzie najkrótsze połączenie Warszawy z Polską południowo-wschodnią. Przebieg linii kolejowej powinien zostać wyznaczony istniejącą bocznicą kolejową na odcinku Zębiec – Kunów. Postulat budowy linii kolejowej został zawarty w Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego, w Studium uwarunkowań rozwoju Radomia i strefy podmiejskiej.

   Łączymy wyrazy szacunku,
   Radomir Jasiński
   Prezes Zarządu Stowarzyszenia   

   Damian Maciąg
   Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

   Skarżysko-Kamienna. Stacja rozrządowa, linia kolejowa nr 8

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 11 lutego 2013 12:02

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Kategorie

Kanał informacyjny