Radomskie Inwestycje

Blog Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje

Wpisy

 • poniedziałek, 20 kwietnia 2015
  • Walczymy o kolejkę wąskotorową Iłża - Starachowice

   Poniżej przedstawiamy pismo wysłane przez nasze stowarzyszenie do Starostwa Powiatowego w Starachowicach oraz Urzędu Miejskiego w Iłży w sprawie kolejki wąskotorowej Iłża - Starachowice

   Stowarzyszenie "Radomskie Inwestycje" jako organizacja pozarządowa zabierająca głos w ważnych sprawach dotyczących Radomia oraz Regionu pragnie zwrócić uwagę na funkcjonowanie kolei Starachowice - Iłża. Obecnie pociągi poruszają się jedynie po dwóch odcinkach linii, brakuje ich połączenia, choć inwestycje były zapowiadane już od dawna. Wskazujemy na pilną potrzebę odbudowy brakujących fragmentów linii (4,5 km) oraz uruchomienia jednej oferty dla całej Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. Perspektywicznie widzimy również pole do dalszych działań na rzecz rozbudowy kolei z jednej strony o odcinek od stacji końcowej w Starachowicach przez stacje Starachowice Wschodnie, muzeum przyrody i techniki aż do przystanku Starachowice "zachodnie", budowy przystanków na terenie miasta oraz z drugiej w postaci przedłużenia linii w kierunku centrum Iłży. Warto również rozważyć zmianę przebiegu linii, tak aby przebiegała przez miejscowość Lipie (ponad 500 mieszkańców). W wyniku takich działań kolej może stać się wyjątkową atrakcją turystyczna regionu oraz pełnić funkcję transportową dla mieszkańców Starachowic i Iłży. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z konkretnymi zapytaniami:

   1. Jakie działania podjął Państwa samorząd w okresie od 2007 roku w stosunku do funkcjonowania oraz odbudowy kolei Iłża – Starachowice?

   2. Jakie plany dotyczące funkcjonowania oraz obudowy i rozbudowy kolei posiada Państwa samorząd do 2020 roku?

   3. Jakie działania zostaną podjęte na szlaku kolei w związku z budową obwodnicy Iłży: jaki okres czasu przewidziano na przebudowę szlaku w związku z budową obwodnicy oraz jakie parametry zostaną uzyskane po przebudowie szlaku (maksymalna prędkość na szlaku, nacisk na oś, skrajnia budowlana)?

   Iłża. Kolejka wąskotorowa Iłża - Starachowice

   Iłża. Kolejka wąskotorowa Iłża - Starachowice

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 20 kwietnia 2015 14:41
 • czwartek, 02 kwietnia 2015
  • Wydłużenia czasów przejazdów pociągów a sprawy regionu

   Poniżej przedstawiamy treść pisma wysłanego do "PKP Intercity" Spółka Akcyjna

   Stowarzyszenie Radomskie Inwestycje przyjęło z niedowierzaniem publikację w portalu Rynek Kolejowy artykułu pt. „PKP IC chce wydłużyć czasy przejazdu najtańszych pociągów” (zobacz >>>) dotyczącego planowanych zmian tras pociągów TLK z Warszawy do Krakowa. Przedstawione w artykule propozycje pogarszają w dalszym ciągu dostępność Radomia, Skarżyska-Kamiennej i Kielc do siatki połączeń TLK w kierunku Warszawy i Krakowa. Analizując planowane przez PKP Intercity połączenia stwierdzamy, że miasta, które będą przez nie obsługiwane (Żyrardów, Skierniewice, Koluszki, Opoczno, Włoszczowa) w chwili obecnej i tak posiadają dobre (jak na polskie warunki) połączenia z Warszawą oraz Krakowem. W przypadku Włoszczowy i Opoczna odbywa się to niestety kosztem Radomia i Kielc, czyli 14 i 17 miasta pod względem liczby ludności w Polsce. Dyskryminacja wyżej wymienionego obszaru odbywa się mimo, że spółka PKP Intercity otrzymuje coraz wyższą dotację z tytułu umowy Public Service Contract (PSC) do przewozów prowadzonych pociągami kategorii TLK co niestety nie przekłada się na wzrost liczby pasażerów w pociągach.

   W związku z powyższym Stowarzyszenie Radomskie Inwestycje postuluje o  trasowanie pociągów TLK Warszawa – Kraków przez Dęblin, Radom, Skarżysko-Kamienną i Kielce. Obecnie w wyniku przeprowadzonych prac remontowych na linii kolejowej nr 8 pociągi na tej trasie mogą uzyskać czas przejazdu na poziomie 4 godzin i 40 minut. Jest to porównywalny czas dla zaproponowanego przez PKP Intercity połączenia przez Centralną Magistralę Kolejową (CMK), Żelisławice i Kielce, z tym że pociągi kursujące przez Dęblin i Radom mogą obsłużyć znacznie więcej potencjalnych pasażerów niż trasa przez CMK. Tylko zaproponowanie trasy prowadzącej przez obszary o wysokiej gęstości zaludnienia wraz z obsługą równomiernie rozłożoną w ciągu dnia i tańszą ofertą taryfową w porównaniu do innych środków transportu skutkować może zwiększonym zainteresowaniem przez pasażerów.

   Analiza:

   1. Połączenia poprzez linie nr 1, 25, 4 (CMK), 64 i 8 na trasie Warszawa - Skierniewice – Koluszki – Tomaszów Maz. – Opoczno Płd. – Włoszczowa Płn. – Kraków, czas jazdy ok. 4h (wg PKPIntercity)
   Odległość - 344 km

   Planowane postoje pociągów (w nawiasach liczba mieszkańców):Żyrardów (41 318), Skierniewice (48 695), Koluszki (13 542), Tomaszów Mazowiecki (65 454), Opoczno (22 318), Włoszczowa (10 675), Miechów (11 845)
   Razem - 213 847 mieszkańców

   2. Połączenia poprzez linie nr 1, 4 (CMK), 61 i 8 na trasie Warszawa - Grodzisk Mazowiecki – Włoszczowa Płn. – Żelisławice - Kielce – Kraków, czas jazdy ok.  4h 30min (wg PKPIntercity)
   Odległość - 382 km

   Planowane postoje pociągów (w nawiasach liczba mieszkańców): Włoszczowa (10 675), Bukowa, Kielce (200 938), Jędrzejów (15 982), Sędziszów (6 701), Miechów (11 845)
   Razem - 246 141 mieszkańców

   3. Połączenia poprzez linie nr 2, 13, 7, 26 i 8 na trasie Warszawa – Pilawa – Dęblin –Radom –Kielce - Kraków, czas jazdy 4h 40min – 5h 15min (wg SRJP)
   Odległość - 386 km

   Planowane postoje pociągów (w nawiasach liczba mieszkańców): Dęblin (17 267), Pionki (19 550), Radom (219 703), Skarżysko-Kamienna (47 987), Suchedniów (8 747), Kielce (200 938), Jędrzejów (15 982), Sędziszów (6 701), Miechów (11 845)
   Razem - 548 720 mieszkańców

   Stacja kolejowa Jedlnia Letnisko, pociąg PKP IC

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   czwartek, 02 kwietnia 2015 11:25
 • poniedziałek, 02 marca 2015
  • Inwestycje kolejowe - Radom znowu pominięty ...

   Otrzymaliśmy odpowiedź Marszałka Województwa na nasze zapytanie dotyczące przeznaczenia (w ramach przyznanej przez KE kwoty 135mln euro) środków na modernizację strategicznej z punktu widzenia Regionu linii kolejowej nr 22 rel. Radom - Tomaszów Mazowiecki. Publikujemy w całości:

   Odpowiadając na pismo z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie finansowania projektów kolejowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, potwierdzam fakt, iż projekt Programu przewiduje wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury oraz taboru kolejowego z alokacją w kwocie 135 min Euro.
   Jednakże chciałbym nadmienić, że projekt RPO WM na lata 2014-2020 nadal oczekuje na zatwierdzenie przez Komisję Europejską, natomiast Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 prowadzi prace nad dokumentami wdrożeniowymi, tj. m.in. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020, kryteriami wyboru projektów, zasadami oceny projektów. Dopiero po opracowaniu dokumentów wdrożeniowych i uruchomieniu naboru wniosków Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 będzie podejmowała decyzje dotyczące dofinansowania konkretnych przedsięwzięć. Należy również zwrócić uwagę, że zarządcą infrastruktury linii kolejowej nr 22 i ewentualnym beneficjentem projektu dotyczącego jej modernizacji jest spółka PKP PLK S.A. i w związku z powyższym to z tym podmiotem w pierwszej kolejności należy podjąć rozmowy dotyczące realizacji proponowanych inwestycji.

   Odpowiedź ta absolutnie nas nie satysfakcjonuje. Okazuje sie bowiem, że dla władz województwa ważniejsze są lokalne linie, położone w peryferyjnych obszarach i nie mające większego znaczenia niż magistralna linia WZ stanowiąca niemal idealnie osiowy łącznik województwa z województwami łódzkim i lubelskim. Linia doskonale wytrasowana, pozbawiona wzniesień i ostrych łuków. W zarysowanej tematyce podejmiemy dalsze kroki.

   Tak wygląda stan infrastruktury na linii nr 22 (Fot. 'Tee Matysiak' z profilu "Kolej na Radom!"

   Tak wygląda stan infrastruktury na linii nr 22 (Fot. 'Tee Matysiak' z profilu "Kolej na Radom!")

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 02 marca 2015 08:25
 • sobota, 08 lutego 2014
  • Czas na zmiany! 126 wypadków na ulicy Limanowskiego

   Poniżej przedstawiamy pismo skierowane do Prezydenta Radomia, MZDiK oraz MPU dotyczące wprowadzenia koniecznych zmian w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Limanowskiego.

   Szanowni Państwo,

   W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi planów remontu ul. Limanowskiego (zobacz >>>) zwracamy się z wnioskiem o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy. Według policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji w latach 2007-2012 na odcinku, który ma być remontowany (Chopina-Przechodnia) doszło do 126 zdarzeń, w tym do aż 32 potrąceń pieszych! Dane dotyczą tylko skrzyżowań i przejść, więc skala niebezpieczeństwa jest o wiele większa.

   Wszystkie zdarzenia (skrzyżowania):
   LIMANOWSKIEGO/CHOPINA - 17 zdarzeń
   LIMANOWSKIEGO/OBROŃCÓW - 26 zdarzeń
   LIMANOWSKIEGO/LUSTRZANA - 6 zdarzeń
   LIMANOWSKIEGO/TYTONIOWA - 35 zdarzeń
   LIMANOWSKIEGO/DĘBOWA - 10 zdarzeń
   LIMANOWSKIEGO/MŁODZIANOWSKA - 18 zdarzeń
   LIMANOWSKIEGO/PRZECHODNIA - 14 zdarzeń

   Potrącenia pieszych:
   LIMANOWSKIEGO/CHOPINA - 7 potrąceń
   LIMANOWSKIEGO/LUSTRZANA - 5 potrąceń
   LIMANOWSKIEGO/MŁODZIANOWSKA - 16 potrąceń
   LIMANOWSKIEGO/TYTONIOWA - 4 potrącenia
   LIMANOWSKIEGO/OBROŃCÓW - 1 potrącenie

   Problem z brakiem bezpieczeństwa został zauważony również przez MZDiK. Już w 2010 roku ówczesny rzecznik Pan Bartosz Rutkowski, na łamach Echa Dnia informował: Rozważamy budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Przechodniej (zobacz >>>).

   Przypominamy również, że według obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom” na ul. Limanowskiego przewidziano powstanie infrastruktury dla rowerzystów. Ponadto „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia” czy „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom" przewiduje działania zmierzające do ograniczenie niekorzystnego wpływu transportu na życie mieszkańców miasta.

   Prosimy o odpowiedź pisemną w terminie zgodnym z KPA.

    Radom. 126 wypadków na ul. Limanowskiego, 33 na przejściach dla pieszych

   Radom. 126 wypadków na ul. Limanowskiego, 33 na przejściach dla pieszych

   Radom. 126 wypadków na ul. Limanowskiego, 33 na przejściach dla pieszych

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Czas na zmiany! 126 wypadków na ulicy Limanowskiego ”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   sobota, 08 lutego 2014 23:50
 • wtorek, 04 lutego 2014
 • niedziela, 17 listopada 2013
 • wtorek, 12 listopada 2013
  • Walczymy (!) - nowa interwencja w sprawie linii kolejowej nr 22 Radom - Tomaszów Mazowiecki

   Nawiązując do naszej interwencji z połowy br (p. 'Kolejna interwencja w sprawie linii kolejowej nr 22 Radom - Tomaszów Mazowiecki') oraz niedawnej akcji obywatelskiej (p. 'Nie będzie bezpośrednich przyspieszonych pociągów relacji Lublin-Radom-Łódź') wysłaliśmy do Ministerstwa Transportu oraz PLK S.A. kolejny wniosek w sprawie linii nr 22. Oto tekst dokumentu:

   W ostatnim czasie społeczeństwo regionu radomskiego wystosowało do Ministerstwa Transportu petycję w sprawie uruchomienia serii par pociągów pośpiesznych w relacji Lublin-Radom-Łódź. Jak podaje w odpowiedzi Ministerstwo, przyczyną nieuruchomienia takich połączeń jest nie dość wysoki standard torów na odcinku między Radomiem a Tomaszowem Mazowieckim (linia kolejowa nr 22).

   W związku z powyższym ponownie wnioskujemy o podjęcie jeszcze w 2014r pilnych prac remontowych, które w następnym okresie planowania pozwolą uruchomić pociągi pośpieszne tak bardzo oczekiwane przez społeczeństwo regionu. Byłoby to w pełni zgodne z szeroko głoszoną filozofią równoważenia rozwoju. Równocześnie nie do przyjęcia są pojawiające się propozycje, aby kolejowo skomunikować Radom i Ziemię Radomską przez … Warszawę (!). Przypominamy, że standard łączącej oba miasta linii nr 8 jest tak niski, że dziś nie kursują po niej żadne pociągi pośpieszne a czas przejazdu pociągiem osobowym (abstrahując od standardu podróżowania) jest kompletnie nieatrakcyjny.

   Przypominamy ponadto, że linia nr 22 na mocy tegorocznej decyzji posiada status linii znaczenia państwowego. Niedawno uruchomiono na niej ponadto nowoczesny, pionierski system kierowania ruchem wyprodukowany przez uznaną na rynku firmę Kombud.

   Na koniec pragniemy zaznaczyć, że jeszcze w obecnej perspektywie finansowej UE dostępne są w „puli kolejowej” ogromne pieniądze na rewitalizację linii kolejowych. Wykorzystanie niewielkiej tylko kwoty z tego zasobu do wykonania prac na linii nr 22 byłoby wyjątkowo efektywnym sposobem absorpcji tych środków w sposób modelowo wręcz zgodny z zaleceniami unijnymi.

   Gorąco liczymy na pozytywne odniesienie się do naszych propozycji.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   wtorek, 12 listopada 2013 21:45
 • poniedziałek, 11 listopada 2013
  • Nasza interpelacja: co z parkiem na osiedlu "Południe" ?

   Poniżej przytaczamy tekst naszej najnowszej interpelacji, dotyczącej parku na osiedlu "Południe":

   W ostatnim okresie miasto Radom zrealizowało bądź za chwilę zacznie realizować w naszym mieście rozliczne inwestycje dotyczące terenów zielonych. To słuszny kierunek; przyczynia się do poprawy standardu przestrzeni publicznej. W szczególności, remontem objęto park Kościuszki; ruszają powoli prace nad rewitalizacją Starego Ogrodu i Leśniczówki. Co więcej mieszkańcy Radomia i najprzeróżniejsze instytucje/organizacje zgłaszają zapotrzebowanie na kolejne tego typu inwestycje np. na Ustroniu, czy Gołębiowie. Z zainteresowaniem śledzimy te poczynania i zdecydowanie popieramy szereg z tych inicjatyw. W naszej opinii nieco zapomnianym w zarysowanym wyżej kontekście wydaje się park na osiedlu Południe. Stoimy na stanowisku, że poprawa stanu zieleni i terenów rekreacyjnych powinna następować generalnie w stopniu zrównoważonym na obszarze poszczególnych dzielnic. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z konkretnymi zapytaniami:

   1. Jakie plany ma Miasto Radom w stosunku do parku na osiedlu Południe?

   2. Czy planowany jest remont istniejących chodników (w wielu miejscach chodniki są już zniszczone, a wejście do parku obok bloku Sycyńska 12 jest w fatalnym stanie)? Prosimy podać szacunkowe terminy.

   3. Czy planowana jest rozbudowana parku w kierunku zachodnim? Chodzi o tereny pomiędzy: od południa ul. Łakową, od zachodu ul. Wierzbicką, od północy blokami przy ul. Świetojańskiej, a od wschodu istniejącym parkiem.

   4. Jaki jest stan prawny terenów, w oparciu o które możliwa byłaby rozbudowa parku? Jakie procent potrzebnych gruntów należy do gminy? Jakie są plany (terminy, prawdopodobne koszty) w związku z pozyskiwaniem niezbędnych terenów od właścicieli prywatnych?

   Fot. Forum Radomskich Inwestycji

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 11 listopada 2013 21:07
 • piątek, 26 lipca 2013
  • Akcyza na CNG uderza głównie w ... miasto Radom (!) Komu i dlaczego na tym zależy ?

   Poniżej publikujemy materiał, który dziś do nas wpłynął. Wnioski płynące z jego lektury nie rokują dobrze dla Radomia. Liczymy na interwencję parlamentarzystów Ziemi Radomskiej w przedmiotowej materii:

   DOTYCZY: Zagrożenia dla Radomia wynikające z wprowadzenia podatku akcyzowego na sprężony gaz ziemny (CNG) do zasilania pojazdów.

   W związku ze zbliżającym się terminem nałożenia podatku akcyzowego na sprężony gaz ziemny (CNG) do zasilania pojazdów, Portal cng.auto.pl promujący rozwój rynku CNG w Polsce, przekazuje Państwu informacje o negatywnych konsekwencjach wprowadzenia tych zmian dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu. Ponadto przekazujemy komunikat, iż na mocy obowiązujących dokumentów prawnych Unii Europejskiej, istnieje możliwość utrzymania stawki podatku akcyzowego na poziomie 0%.

   Oznacza to de facto możliwość zwolnienia paliwa CNG z tego podatku.

   Wprowadzenie
   Pomimo intensywnych wysiłków Portalu cng.auto.pl na rzecz pozostawienia stawki podatku akcyzowego na sprężony gaz ziemny (CNG) do zasilania pojazdów na dotychczasowym poziomie 0%, Ministerstwo Finansów, jak i Rada Ministrów negatywnie odniosły się do naszych propozycji. Tym samym z dniem 1 listopada 2013 roku sprężony gaz ziemny (CNG) prawdopodobnie zostanie obłożony podatkiem akcyzowym.

   Wysokość tego podatku określona jest w ‘OBWIESZCZENIU MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym’. W dokumencie tym określono wysokość akcyzy na paliwo CNG na poziomie 11,04 zł/GJ. Tym samym podatek wyniesie ok. 0,34 PLN/m3. Dla przypomnienia - obecna cena CNG na stacjach ogólnodostępnych należących do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA wynosi 2,32 zł netto (2,85 zł brutto). Zatem podwyżka o 34 grosze, do ceny 2,66 zł netto oznacza 15% wzrost ceny paliwa gazowego.

   Tym samym Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu, własność Urzędu Miasta Radom, zostanie zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów działalności w wysokości 550.000 złotych w skali roku. Tak wysokie koszta oznaczają konieczność zwiększenia wsparcia dla MPK Radom przez władze miasta.
   W przeciwnym razie MPK Radom będzie zmuszone do szukania oszczędności wewnątrz firmy. Niewykluczone jest również zmniejszenie kursów autobusów zasilanych gazem ziemnym. Może się to łączyć z redukcją zatrudnienia po stronie operatora stacji CNG.

   Uważamy, że powyższe obciążenia, które już od 1 listopada 2013 roku zostaną nałożone na Zakłady Komunikacji Miejskiej, negatywnie wpłyną na kondycję finansową tych przedsiębiorstw. Uważamy za irracjonalne karanie poprzez podatek akcyzowy operatorów komunikacji miejskiej, którzy zdecydowali się na wybór ekologicznego paliwa. Autobusy zasilane CNG co roku przyczyniają się do zmniejszenia emisji szkodliwych spalin w centrach dużych miast, ale zamiast wspierać takie rozwiązania, Państwo Polskie nakłada na nie dodatkowe obciążenia. Tym bardziej bulwersujący jest fakt, że Ministerstwo Finansów nakłada powyższe obciążenie zupełnie dobrowolnie. Szeroki wachlarz zalet gazu ziemnego do zasilania pojazdów już dawno został dostrzeżony w Parlamencie Europejskim i Radzie Unii Europejskiej. Efektem jest dopuszczenie dalszego zwolnienia z podatku akcyzowego w perspektywie 2023 roku.

   Duża część państw członkowskich Unii Europejskiej, prowadząc intensywną politykę prorozwojową na rzecz CNG, ze zniecierpliwieniem wyczekiwała powyższej przytoczonych zapisów. Tamtejsze administracje centralne państw członkowskich, wspierając ekologię w transporcie wykorzystują ten zapis w celu zwolnienia z akcyzy paliw metanowych służących do celów transportowych. Warto zwrócić uwagę, że jednym z celów takiej polityki jest wypełnianie zobowiązań, jakie nakładają nań Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ogłoszonych projektów ‘CARS 2020’ i ‘Czysta energia dla transportu’. W obu tych przedsięwzięciach pojazdy zasilane paliwami metanowymi są wymieniane w pierwszej kolejności jako środki niskoemisyjnego transportu. W związku z tym Państwo Polskie utrzymując zwolnienie z podatku akcyzowego dla CNG może w łatwy sposób wypełnić leżące na nim zobowiązania wynikające z powyższych dyrektyw.

   Istotnym elementem proponowanych zmian w zakresie zwolnienia z obłożenia podatkiem akcyzowym sprężonego gazu ziemnego (CNG) do zasilania pojazdów jest specyfika polskiego rynku.

   Nawet bardzo aktywnie wspierany rynek pojazdów CNG/LNG, powodujący 100% przyrost roczny ich liczby może skutkować, że w roku 2022 liczba tych pojazdów nie przekroczy 5% ogólnego wolumenu pojazdów poruszających się po drogach polskich. Można zatem stwierdzić, że określenie wieloletniej perspektywy preferencyjnej dla pojazdów CNG/LNG o niskiej emisji CO2 i szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu (NOx) oraz cząstek stałych (PM) nie tylko nie wpłynie na uszczuplenie przychodów budżetowych, ale może dzięki wymianie starego parku maszynowego na nowoczesny przyczynić się do zwiększenia wpływów podatkowych, a także obniżyć szkodliwość transportu dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Ponadto wprowadzenie podatku akcyzowego na gaz ziemny do celów transportowych w najbliższym czasie może spowodować poważne problemy z poborem tego podatku od indywidualnych instalacji tankowania tego paliwa. Są to punkty tankowania CNG o charakterze wewnętrznym w gospodarstwach domowych oraz przy małych firmach transportowych i produkcyjnych. Instalacje takie w krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Włochy, Francja) są coraz bardziej powszechne, a w Polsce notowany jest ich bardzo dynamiczny rozwój. Jednak najważniejszą implikacją i przeszkodą dla nowo wprowadzanego podatku są potencjalne koszty poboru od tak drobnych płatników, naszym zdaniem mogą okazać się niewspółmiernie wysokie. Kolejną trudnością jest brak regulacji technicznych o rozdzieleniu instalacji grzewczych i produkcyjnych od tych do wykorzystywanych do tankowania pojazdów, co w wielu przypadkach będzie wręcz uniemożliwiało pobór podatku akcyzowego w prawidłowej wysokości.

   W świetle powyżej opisanych wyzwań i problemów, jak i istniejących możliwości zapobieżenia potencjalnym konsekwencjom, apelujemy do Państwa o natychmiastową reakcję i skierowanie głosu sprzeciwu dla planowanych zmian w opodatkowaniu przez Ministerstwo Finansów. Nie pozwólmy na karanie nowoczesnych zajezdni, które wybrały autobusy zasilane gazem ziemnym (CNG)!

   Nie pozwólmy na dalszą dekapitalizację przedsiębiorstw komunikacji miejskiej! Nie pozwólmy na zaprzepaszczenie szansy redukcji szkodliwych spalin w polskich miastach! CNG to nie tylko oszczędności dla operatorów komunikacyjnych, to również mniej zachorowań na nowotwory i inne groźne dla zdrowia i życia choroby!

   Prosimy o wsparcie i każdą możliwą pomoc w tym zakresie.
   Sprawą kieruje Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju portalu cng.auto.pl / Dział Paliwa Metanowe/ - Pan Karol Wieczorek
   W przypadku pytań prosimy o kontakt:
   tel.: 883 244 021
   e-mail: k.wieczorek@cng.auto.pl 

   cng.auto.pl
   ul. Aluzyjna 33C/101,
   03-149 Warszawa
   NIP: 7742584307
   REGON: 146446524
   tel. biuro: 22 300 888/fax: 22 300 9999
   biuro@cng.auto.pl

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   piątek, 26 lipca 2013 08:16
 • wtorek, 23 lipca 2013
  • Suplement do otoczenia dworca kolejowego

   Poniżej treść pisma, które własnie skierowaliśmy do władz miasta Radomiap>

   Praktycznie dobiegł już końca remont dworca kolejowego i jego otoczenia. Długo przyszło nam czekać na sfinalizowanie tej inwestycji; niemniej jej ostateczna forma budzi pozytywne odczucia estetyczne. Analizując otoczenie dworca pragniemy zaproponować wprowadzenie na plac dworcowy dodatkowego obiektu małej architektury, który w naszej opinii urozmaici i wzbogaci przestrzeń publiczną. W szczególności, proponujemy ustawienie słupa z przytwierdzonymi drogowskazami, wskazującymi ważniejsze miasta europejskie (oraz może również miasta partnerskie Radomia?).

   Słup taki zwieńczony byłby napisem „Radom” wykonanym historyzującą czcionką (oraz ewentualnie herbem miasta). Śledząc liczne już dziś portale społecznościowe zauważyliśmy, że w miejscach tego rodzaju stosunkowo często fotografują się przyjezdni. Proponowany obiekt nie byłby zatem wyłącznie estetyzującym dodatkiem do przestrzeni placu, ale miałby również swój walor promocyjny.

   Zabytkowy budynek dworca - fot. Andrzej Tokarski (www.radom.ws) [Lipiec 2002r]

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   wtorek, 23 lipca 2013 13:49

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Kategorie

Kanał informacyjny