Radomskie Inwestycje

Blog Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje

Wpisy

 • czwartek, 27 lipca 2017
 • czwartek, 23 czerwca 2016
  • PGZ w Radomiu!

   Poniżej przedstawiamy list otwarty skierowany do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ulokowania w Radomiu zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

   Pan Antoni Macierewicz
   Minister Obrony Narodowej

   Szanowny Panie Ministrze!

   Piszemy ten list w imieniu wielu Radomian zatroskanych o los swojego miasta. Obchodzimy właśnie 40-tą rocznicę Radomskiego Czerwca. Wydarzenia te zapoczątkowały proces odzyskiwania przez nasz kraj suwerenności. Odpowiedzią władz komunistycznych na bohaterstwo radomskich robotników były represje ze sławnymi „ścieżkami zdrowia”. Represjom poddano też całe miasto – podczas gdy  w ośrodkach podobnej wielkości, a nawet mniejszych, lokowano kluczowe dla rozwoju instytucje, takie jak uczelnie wyższe, szpitale, filharmonie – w Radomiu jedyną inwestycją była Komenda Wojewódzka Milicji. Niestety po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sytuacja nie uległa znacznej poprawie.

   Wobec powyższego z nadzieją przyjęliśmy deklarację złożoną po ostatnich wyborach parlamentarnych przez Pańskie środowisko polityczne, że Radom ma być faktyczną stolicą polskiego przemysłu zbrojeniowego. Stolicą, czyli miejscem gdzie podejmuje się decyzje. Jak na razie ta obietnica nie została spełniona, ponieważ zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. ma faktyczną siedzibę w Warszawie, Radom zaś pozostaje jedynie formalną siedzibą spółki. W Radomiu utworzono Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji podległe PGZ System z Warszawy, ponadto planuje się utworzyć Centrum Innowacyjności oraz Centrum Usług Wspólnych. Nie są to jednak jednostki zarządzające. Wbrew przekazowi medialnemu faktycznym miejscem pracy dla całej kadry zarządzającej pozostaje Warszawa.

   W rocznicę wydarzeń Radomskiego Czerwca, którego Pan Minister jest chlubną częścią, chcieliśmy zaapelować o podjęcie działań, których skutkiem będzie ulokowanie na stałe w Radomiu zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

   Z wyrazami szacunku,
   Radomir Jasiński

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   czwartek, 23 czerwca 2016 08:19
 • poniedziałek, 11 kwietnia 2016
  • Nowy przystanek przy ul. Wernera - mała rzecz, duże korzyści

   Nasze Stowarzyszenie wystąpiło do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu o ustawienie dodatkowego przystanku autobusowego na wysokości hali targowej KOREJ. Zachęcamy do lektury!

    

   Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
   ul. R. Tragutta 30/30A
   26-600 Radom

     

   Szanowny Panie Dyrektorze!

   Zwracamy się z propozycją ustawienia dodatkowego przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Wernera w kierunku ul. Mireckiego na wysokości hali targowej „Korej” dla linii 6, 12, 16, 23 i 26. Uzupełni on siatkę przystanków i pozwoli na lepszą obsługę okolicznych terenów. 

    przystanek_wernera_z_RI

   1. Obecne odległości międzyprzystankowe w tym rejonie są niedopuszczalnie duże jak na ścisłą zabudowę miejską. Po remoncie skrzyżowania Malczewskiego/ Wernera/ Kelles-Krauza i przesunięciu przystanku Wernera/Koszarowa bliżej skrzyżowania, odległość do następnego przystanku Mireckiego/Wernera zwiększyła się do 750 metrów, a do przystanku Wernera/Mireckiego do 800 metrów.
   2. Należy zauważyć, że w tym rejonie zlokalizowane jest centrum handlowe „Gama”, targowisko „Korej”, nowootwarte „Radomskie Hale Mięsne”, Przychodnia Medycyny Pracy (tylko 180 metrów) oraz liczne punkty usługowe, które generują bardzo dużą liczbę pasażerów.
   3. Co ważne, do nowego przystanku komunikacji miejskiej, mieszkańcy osiedla Obozisko mieliby zdecydowanie bliżej niż do obecnie istniejących. Przykładowo, mieszkańcy bloków przy ul. Mochnackiego zamiast 700 metrów do przystanku Wernera/ Mireckiego, mieliby by do pokonania tylko 400 metrów. Ponadto dojście byłoby o wiele bezpieczniejsze, ponieważ bez konieczności pokonywania niebezpiecznych przejść dla pieszych przez ul. Szarych Szeregów, ul. Wernera czy ul. Mireckiego. Pragniemy również zwrócić uwagę pogorszenie sytuacji pieszych po wybudowaniu nowego obiektu handlowego przy ul. Wernera. Dotychczasowe przejście przez dawny Dworzec Linii Podmiejskich zostało uniemożliwione, dlatego piesi są zmuszeni do nadkładania drogi, zwłaszcza w godzinach zamknięcia targowiska „Korej”. Ponadto proponowany przystanek usprawnia obsługę ulicy Wolność i przyległych komunikacją zbiorową.
   4. Proponujemy, aby obniżyć koszty uruchomienia i utrzymania przystanku, ogłosić licytację jego nazwy. Z związku z bezpośrednią bliskością trzech dużych obiektów handlowych: Gama/OBI, Korej i Radomskie Hale Mięsne. W naszym mieście istnieją już podobne rozwiązania, gdy obiekt handlowy płaci za nazwę przystanku: Grzecznarowskiego/ Galeria Feniks oraz 25 Czerwca/ Kaufland. W przypadku omawianego przystanku przy ul. Wernera możliwe nazwy to: Wernera/Korej, Wernera/Atrium Gama, Wernera/ RHM.

   Zaproponowana lokalizacja nowego przystanku na wysokości hali Korej nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo i płynność ruchu. W tym miejscu przekrój ulicy Wernera zwiększa się do dwóch pasów, a chodnik jest na tyle szeroki, że może tam stanąć wiata przystankowa.

   przystanek_wernera_google_view1

   Wyrażamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z uznaniem, ponieważ wpływa na znaczącą poprawę obsługi pasażerów komunikacji miejskiej w Radomiu, którą można uzyskać przy niewielkich nakładach finansowych.

    

   Z wyrazami szacunku,

    Radomir Jasiński, Prezes Zarządu Stowarzyszenia

   Damian Maciąg, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

    

    

   Otrzymują

   [1] Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski

   [2] Wiceprezydent Miasta Radomia – Konrad Frysztak

   [3] Centrum Aktywności Lokalnej „Obozisko”

   [4] Spółka „KOREJ”, Radomskie Hale Mięsne, Atrium Gama, Przychodnia Medycyny Pracy

   [5] Redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne

   [6] Lokalne organizacje pozarządowe

   [7] A/a

   Edit: 

   Piszą o naszej inicjatywie! 
   1. RadomNews.pl, Nowy przystanek z licytowaną nazwą?
   2. Radom24.pl, Nowy przystanek przy ul. Wernera? ''Pozwoli na lepszą obsługę okolicznych terenów''
   3
   . Echo Dnia, Komunikacja miejska w Radomiu. Pasażerowie postulują o dodatkowy przystanek przy ulicy Wernera
   4
   . Cozadzien.pl, Czy powstanie nowy przystanek?

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 11 kwietnia 2016 10:35
 • piątek, 01 kwietnia 2016
  • Wniosek o rewitalizację. Ciąg pieszy XV-lecia – Żeromskiego – dworzec kolejowy

   Urząd Miejski w Radomiu zaprosił mieszkańców do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisujących się w proces rewitalizacji śródmieścia Radomia (zobacz >>>). Stowarzyszenie Radomskie Inwestycje przygotowało 3 propozycje, poniżej jedna z nich.

   Ciąg pieszo-rowerowy osiedle XV-lecia – Żeromskiego – dworzec kolejowy

   Przedsięwzięcie o charakterze przestrzenno-funkcjonalnym mające na celu stworzenie atrakcyjnej trasy pieszo-rowerowej wzdłuż ulic: Miła – Struga – Staszica – Kilińskiego – Żeromskiego – park Kościuszki – Prusa – pasaż wzdłuż terenu po hali RZO – Prażmowskiego – plac Dworcowy

   Główne zadania:

   1. Remont chodników na ul. Staszica wraz z uzupełnieniem nasadzeń drzew i krzewów
   2. Udrożnienie przebiegu przy łączniku obok Urzędu Miejskiego w kierunku deptaka
   3. Rewitalizacja ul. Prusa poprzez remont ciągu pieszo-jezdnego z wykorzystaniem wysokiej jakości gładkiej nawierzchni przyjaznej dla pieszych
   4. Wprowadzenie na ul. Prusa wysokiej jakości małej architektury, zieleni urządzonej, oświetlenia
   5. Budowa wyniesionego przejścia na ul. Waryńskiego w osi ul. Prusa
   6. Rewitalizacja pasażu wzdłuż terenu po hali Radomskich Zakładów Obuwniczych poprzez remont chodnika z wykorzystaniem wysokiej jakości gładkiej nawierzchni przyjaznej dla pieszych, wraz z przebudową schodów na pochylnię
   7. Wprowadzenie na pasażu wysokiej jakości małej architektury, zieleni urządzonej, oświetlenia
   8. Integracja komunikacji pieszej i rowerowej z Parkiem Planty
   9. Rewitalizacja terenu otwartego pomiędzy budynkami Waryńskiego 2 a-c a Waryńskiego 4 a-c

   W celu osiągnięcia jak najwyższej jakości projektu proponujemy zrealizować go w trybie konkursu urbanistyczno-architektonicznego.

   Stan istniejący:

   • zniszczona nawierzchnia chodników na ul. Staszica utrudniająca poruszanie się pieszo
   • brak czytelnego przebiegu przy Urzędzie Miejskim
   • zniszczona nawierzchnia i zieleń ul. Prusa
   • zniszczona nawierzchnia pasażu wzdłuż terenu po hali Radomskich Zakładów Obuwniczych
   • wysokie schody uniemożliwiające przejście rodziców z wózkami, osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów.

   Rozwiązane problemy:

   • udrożnienie bezpośredniego pieszo-rowerowego połączenia dzielnicy XV-lecie z dworcem kolejowym
   • utworzenie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych

   Ze względu na niski koszt przedsięwzięcia możliwe jest sfinansowanie go w 100% ze środków pochodzących z budżetu miasta Radomia.

   Rezultaty:

   • ożywienie śródmieścia poprzez wygenerowanie codziennych przemieszczeń pieszych i rowerowych
   • zwiększenie różnorodności funkcjonalnej przestrzeni publicznych i zmiana sposobu ich wykorzystania poprzez wyposażenie w zieleń, małą architekturę i obiekty rekreacyjne, infrastrukturę komunikacyjną, obiekty handlowo-usługowe, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
   • poprawa jakości systemu komunikacyjnego poprzez zwiększenie dostępności komunikacji pieszej i rowerowej
   • redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zwiększenie udziału transportu pieszego i rowerowego
   • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   piątek, 01 kwietnia 2016 11:22
  • Wniosek o rewitalizację. Ciąg pieszy NOT – Witolda – Planty

   Urząd Miejski w Radomiu zaprosił mieszkańców do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisujących się w proces rewitalizacji śródmieścia Radomia (zobacz >>>). Stowarzyszenie Radomskie Inwestycje przygotowało 3 propozycje, poniżej jedna z nich. 

   Ciąg pieszy NOT – Witolda – Planty

   Przedsięwzięcie przestrzenno-funkcjonalne mające na celu stworzenie atrakcyjnej trasy pieszej i rewitalizację drukarni Trzebińskich wzdłuż ulic: Krukowskiego – plac Jagielloński – Witolda – podwórze Żeromskiego 28 – teren wzdłuż V i III LO – Traugutta – teren Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia – Narutowicza (kładka)

   Główne zadania:

   1. Przywrócenie przejścia pieszego w śladzie traktu jedlneńsko-kozienickiego przez ul. Struga
   2. Rewitalizacja parku w ramach komplementarnego zadania „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Placu Jagiellońskiego w Radomiu”
   3. Remont chodników na ul. Witolda wraz z nasadzeniami drzew i krzewów
   4. Udrożnienie przebiegu przez podwórze Żeromskiego 28 (drukarnia Trzebińskich)
   5. Rewitalizacja drukarni Trzebińskich
   6. Budowa pasażu wzdłuż V i III LO wraz z wysokiej jakości małą architekturą, zielenią urządzoną, oświetleniem  (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Bernardyni uchwała Nr 604/2013)
   7. Budowa wyniesionego przejścia na ul. Traugutta
   8. Rewitalizacja terenu Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia
   9. Budowa bezschodowej kładki pieszo-rowerowej nad ul. Narutowicza
   10. Ciąg dalszy pasażu poza obszarem objętym rewitalizacją – nowym przebiciem w kierunku parku Planty terenem Zespołu Szkół Budowlanych oraz Urzędu Marszałkowskiego.

   W celu osiągnięcia jak najwyższej jakości projektu proponujemy zrealizować go w trybie konkursu urbanistyczno-architektonicznego.

   Stan istniejący:

   • brak przejścia pieszego w śladzie traktu jedlneńsko-kozienickiego przez ul. Struga
   • zniszczona nawierzchnia chodników na ul. Witolda utrudniająca poruszanie się pieszo
   • brak przejścia przez podwórze Żeromskiego 28
   • niszczejący budynek drukarni Trzebińskich
   • brak przejścia wzdłuż terenu V i III LO
   • brak bezpiecznego przejścia przez ul. Narutowicza

   Rozwiązane problemy:

   • udrożnienie pieszego połączenia placu Jagiellońskiego z osiedlem Planty
   • utworzenie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych
   • poprawa bezpieczeństwa pieszych

   Ze względu na niski koszt przedsięwzięcia możliwe jest sfinansowanie go w 100% ze środków pochodzących z budżetu miasta Radomia.

   Rezultaty:

   • ożywienie śródmieścia poprzez wygenerowanie codziennych przemieszczeń pieszych
   • zwiększenie różnorodności funkcjonalnej przestrzeni publicznych i zmiana sposobu ich wykorzystania poprzez wyposażenie w zieleń, małą architekturę i obiekty rekreacyjne, infrastrukturę komunikacyjną, obiekty handlowo-usługowe, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
   • poprawa jakości systemu komunikacyjnego poprzez zwiększenie dostępności komunikacji pieszej
   • redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zwiększenie udziału transportu pieszego i rowerowego
   • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych
   • zrewitalizowany budynek drukarni Trzebińskich

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   piątek, 01 kwietnia 2016 11:19
  • Wniosek o rewitalizację. Ciąg pieszy Zamłynie – Miasto Kazimierzowskie – Trakt Lubelski

   Urząd Miejski w Radomiu zaprosił mieszkańców do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisujących się w proces rewitalizacji śródmieścia Radomia (zobacz >>>). Stowarzyszenie Radomskie Inwestycje przygotowało 3 propozycje, poniżej jedna z nich. 

   Rewitalizacja historycznego traktu pieszego Zamłynie – Miasto Kazimierzowskie – Trakt Lubelski

   Przedsięwzięcie przestrzenno-funkcjonalne mające na celu stworzenie atrakcyjnej trasy pieszej i reprezentacyjnych przestrzeni publicznych w zabytkowej tkance miasta wzdłuż ulic: Okulickiego (kładka) – Szpitalna – Rynek – Rwańska – pl. Kazimierza Wielkiego – Żeromskiego oraz ul. Lekarska

   1. Kładka pieszo-rowerowa (bezschodowa) nad ul. Limanowskiego w śladzie ul. Szpitalnej (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szwarlikowska uchwała Nr 381/2012)
   2. Przystanki autobusowe na pl. Kazimierza (dodatkowy przystanek na ul. Lekarskiej w kierunku Miasta Kazimierzowskiego)
   3. Wyniesione przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Wałowa / Rwańska / Żeromskiego wraz z przejazdem rowerowym
   4. Utworzenie jednopłaszczyznowego placu na ul. Żeromskiego vis a vis klasztoru Bernardynów (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Witolda-Kilińskiego uchwała Nr 488/2013)
   5. Wprowadzenie stref zamieszkania bez możliwości parkowania na ulicach: Szpitalna, Rynek, Rwańska
   6. Wprowadzenie wysokiej jakości, gładkiej nawierzchni przyjaznej dla pieszych na całym wymienionym ciągu
   7. Wprowadzenie wysokiej jakości małej architektury, zieleni urządzonej, oświetlenia na całym wymienionym ciągu wraz z iluminacją wybranych budynków
   8. Przebudowa Rynku w ramach komplementarnego zadania „REWITALIZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RWAŃSKA 2/RYNEK 15 ORAZ RWAŃSKA 4/RYNEK 14/GRODZKA 1 WRAZ Z REWITALIZACJĄ PLACU RYNKU W RADOMIU”

   W celu osiągnięcia jak najwyższej jakości projektu proponujemy zrealizować go w trybie konkursu urbanistyczno-architektonicznego. W warunkach konkursu powinien znaleźć się zapis o spójności proponowanych rozwiązań z projektem „REWITALIZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RWAŃSKA 2/RYNEK 15 ORAZ RWAŃSKA 4/RYNEK 14/GRODZKA 1 WRAZ Z REWITALIZACJĄ PLACU RYNKU W RADOMIU”.

   Stan istniejący:

   • Po likwidacji przejścia dla pieszych przez ul. Limanowskiego na wysokości ul. Szpitalnej został przerwany naturalny, kilkusetletni ciąg pieszy z dzielnicy Zamłynie. Przyczyniło się to do przekierowania znacznego ruchu pieszego poza obręb Miasta Kazimierzowskiego, tym samym pogłębiając jego upadek.
   • Nawierzchnia na ul. Szpitalnej i Rwańskiej jest nieprzyjazna dla pieszych zwłaszcza kobiet, rodziców prowadzących wózki dziecięce oraz osób niepełnosprawnych.
   • Ulica Rwańska – główna arteria średniowiecznego Radomia – nie pełni funkcji reprezentacyjnej przestrzeni publicznej.  Obowiązujący plan miejscowy narzuca taką funkcję dla tej ulicy. Przejeżdżające i parkujące samochody utrudniają przejście pieszym oraz powodują uciążliwy hałas obniżający jakość życia mieszkańcom.
   • Przestrzeń przed klasztorem Bernardynów nie pełni funkcji reprezentacyjnej przestrzeni publicznej – przecięta ulicą dla autobusów i pojazdów uprzywilejowanych
   • Usytuowanie przystanków na ul. Żeromskiego i Lekarskiej nie zapewnia dogodnej obsługi komunikacją publiczną Miasta Kazimierzowskiego:
    - przystanki w jednym kierunku
    - żaden z nich nie jest usytuowany bezpośrednio przy Mieście Kazimierzowskim

   Rozwiązane problemy:

   • przywrócenie bezpośredniego pieszego połączenia dzielnicy Zamłynie z Miastem Kazimierzowskim i dalej w kierunku pl. Konstytucji 3 Maja
   • utworzenie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych na ul. Szpitalnej, Rwańskiej i przed klasztorem Bernardynów
   • zwiększenie dostępności Miasta Kazimierzowskiego dla komunikacji publicznej

   Ze względu na niski koszt przedsięwzięcia możliwe jest sfinansowanie go w 100% ze środków pochodzących z budżetu miasta Radomia.

   Rezultaty:

   • ożywienie Miasta Kazimierzowskiego i dolnego odcinka ul. Żeromskiego poprzez wygenerowanie codziennych przemieszczeń pieszych i rowerowych
   • zwiększenie różnorodności funkcjonalnej przestrzeni publicznych i zmiana sposobu ich wykorzystania poprzez wyposażenie w zieleń, małą architekturę i obiekty rekreacyjne, infrastrukturę komunikacyjną, obiekty handlowo-usługowe, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
   • poprawa jakości systemu komunikacyjnego poprzez zwiększenie dostępności komunikacji publicznej, poprawa nawierzchni ciągów pieszych
   • redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zwiększenie udziału transportu pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej
   • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   piątek, 01 kwietnia 2016 11:16
 • czwartek, 24 marca 2016
  • Autobusem na Firlej!

   Możemy z satysfakcją Was poinformować, że kolejna interwencja Stowarzyszenia „Radomskie Inwestycje” przyniosła pozytywne skutki dla mieszkańców Radomia. Dzięki szybkiej reakcji udało nam się zmienić niekorzystny dla pasażerów komunikacji miejskiej objazd przy Cmentarzu Komunalnym na Firleju.

   Przypomnijmy, dotychczas autobusy w czasie Wszystkich Świętych oraz przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem były wycofywane z pętli przy cmentarzu i kierowane przez ul. Barlickiego. Tym samym dystans, który musieli pokonać użytkownicy komunikacji miejskiej, wydłużał się o ponad 500 metrów. Piesi musieli iść przez las, bez chodnika, a następnie poboczem ulicy Ofiar Firleja, między samochodami. Było to niebezpieczne i niewygodne. W tym roku, w poniedziałek 21 marca na stronie MZDiK pojawił się komunikat o wprowadzeniu objazdów dla linii 4 i 13, według dotychczasowego schematu. Jako „Radomskie Inwestycje” zareagowaliśmy na naszym fanpage’u na Facebooku i wezwaliśmy prezydenta Radosława Witkowskiego i wiceprezydenta Konrada Frysztaka do przyjrzenia się sprawie. Zwłaszcza że jedną z przyczyn budowy przedłużenia ul. Mieszka I była lepsza obsługa komunikacyjna Cmentarza Komunalnego. Prezydent Witkowski obiecał sprawdzić tę kwestię. Popołudniu na stronie MZDiK pojawiła się zapowiedź nowego komunikatu dotyczącego objazdu przy cmentarzu. Następnego dnia mogliśmy się cieszyć informacją, że autobusy będę dojeżdżać pod główną bramę cmentarza.

   Chcielibyśmy podziękować Panom Prezydentom za tak szybką i pozytywną reakcję. Jednocześnie ciekawi nas fakt, dlaczego Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, instytucja, gdzie pracują fachowcy od komunikacji, nie mógł sam z siebie zaproponować lepszego rozwiązania. Na szczęście skończyło się dobrze, dzięki naszej interwencji i działaniom najwyższych władz miasta.

   Jak zapowiedział wiceprezydent Frysztak na swoim facebookowym profilu, zastosowane rozwiązanie ma charakter testu. Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie zyska aprobatę pasażerów komunikacji miejskiej w Radomiu. Liczymy, że w związku oddaniem do użytku przedłużenia ul. Mieszka I do ul. Witosa w tym roku nastąpi znacząca zmiana w obsłudze cmentarza na Firleju w dniu Wszystkich Świętych. Apelujemy do MZDiK i władz miasta o wcześniejsze poddanie projektu zmian pod publiczne konsultacje.

   Radom. ulica Barlickiego

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   czwartek, 24 marca 2016 11:49
 • wtorek, 17 listopada 2015
  • Pociąg Słoneczny dla Radomian!

   Poniżej przedstawiamy pismo wysłane przez nasze stowarzyszenie do Kolei Mazowieckich oraz Urzędu Marszałkowskiego w sprawie kursowania pociągu Słoneczny.

   W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia prac nad nowym, rocznym rozkładem jazdy pociągów 2016/2017 zwracamy się z prośbą o takie wytrasowanie pociągu osobowego KM „Słoneczny”, aby swój bieg rozpoczynał na stacji w Radomiu a nie jak dotychczas na stacji Warszawa Zachodnia. Zdajemy sobie sprawę, że są to przejazdy świadczone dodatkowo poza umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jednak w naszej ocenie jak najwięcej mieszkańców województwa mazowieckiego powinno mieć możliwość skorzystania z taniego, bezpośredniego i wygodnego połączenia wakacyjnego nad Morze Bałtyckie. Rozwiązanie polegające na skomunikowaniu pociągów rejsowych z Radomia z pociągiem „Słoneczny” nie jest optymalne. Powoduje to konieczność przesiadania się z dodatkowym, wakacyjnym bagażem oraz wydłużenia czasu podróży. Nie bez znaczenia jest również kwestia droższych biletów na takie połączenia co jest szczególnie ważne dla mieszkańców najbiedniejszej części województwa.

   Radom. Stacja kolejowa

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   wtorek, 17 listopada 2015 12:32
 • piątek, 13 listopada 2015
  • Rwańska. Plan miejscowy a chaos reklamowy

   Poniżej przedstawiamy pismo wysłane przez nasze stowarzyszenie do Wojewódzkiego Urząd Ochrony Zabytków w sprawie naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Rwańska” w Radomiu.

   Ulica Rwańska będąca głównym traktem średniowiecznego Radomia, nie pełni obecnie funkcji reprezentacyjnej. Składa się na to kilka czynników. Jednych z nich jest chaos reklamowy, który występuje pomimo obowiązywania na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego szczegółowo regulujący m.in. zasady wieszania szyldów.
   W związku z powyższym wnioskujemy o weryfikację wszystkich tablic, reklam itp. przy ulicy Rwańskiej pod kątem zgodności z §11 pkt. 10 „Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim” z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Rwańska” w Radomiu - uchwała nr 459/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05.07.2004.

   Poniżej przykłady rażącego łamania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Rwańska”.

   ul. Rwańska 10

   Rwańska, chaos reklamowy

   § 11.

   Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
   5. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w których firma ma swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. – dla każdej firmy jedna reklama na obiekcie1, przy czym wskazane jest łączenie reklam na jednej tablicy.
   7. Zakazuje się umieszczania reklam wolno stojących w pasach drogowych ulic oraz na terenie ciągów pieszo-jezdnych2.
   10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

   ul. Rwańska 11

   Rwańska. Chaos reklamowy

   § 11.

   Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
   5. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w których firma ma swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. – dla każdej firmy jedna reklama na obiekcie 3, przy czym wskazane jest łączenie reklam na jednej tablicy.
   10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

   ul. Rwańska 14

   Rwańska, chaos reklamowy

   § 11.

   Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
   1.Obowiązuje zakaz umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych:
   1. w sposób utrudniający ruch pieszy i kołowy,
   2. w sposób utrudniający odczytanie znaków drogowych, nazw ulic i numerów budynków,
   3. na pomnikach,
   4. na obiektach i w miejscach pamięci narodowej,
   5. na formach małej architektury placów i ulic,
   6. na ogrodzeniach obiektów zabytkowych,
   7. na balkonach,
   8. na drzewach,
   9. na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej.
   2. Szyldy i znaki, w tym tzw. semafory, z zastrzeżeniem ust. 3, należy umieszczać w części parterowej budynków - w taki sposób, aby nie zasłaniały i nie naruszały detalu architektonicznego4.
   5. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w których firma ma swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. – dla każdej firmy jedna reklama na obiekcie5, przy czym wskazane jest łączenie reklam na jednej tablicy.
   10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

   ul. Rwańska 17

   Rwańska, chaos reklamowy

   § 11.

   Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
   5. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w których firma ma swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. – dla każdej firmy jedna reklama na obiekcie6, przy czym wskazane jest łączenie reklam na jednej tablicy.
   7. Zakazuje się umieszczania reklam wolno stojących w pasach drogowych ulic oraz na terenie ciągów pieszo-jezdnych7.
   10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

   ul. Rwańska 18

   Rwańska, chaos reklamowy

   § 7.

   Ustala się zasady dotyczące remontów istniejących obiektów:
   2.Odnowienie elewacji możliwe jest wyłącznie jako zabieg dotyczący całego budynku, na podstawie zatwierdzonej przez właściwego Konserwatora Zabytków oraz Architekta Miejskiego kolorystyki. Zabronione jest malowanie części obiektu (np. parteru).

   § 11.

   Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
   2. Szyldy i znaki, w tym tzw. semafory, z zastrzeżeniem ust. 3, należy umieszczać w części parterowej budynków - w taki sposób, aby nie zasłaniały i nie naruszały detalu architektonicznego8.
   5. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w których firma ma swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. – dla każdej firmy jedna reklama na obiekcie 9, przy czym wskazane jest łączenie reklam na jednej tablicy.
   10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

   ul. Rwańska 21

   Rwańska, chaos reklamowy

   § 7.

   Ustala się zasady dotyczące remontów istniejących obiektów:
   2.Odnowienie elewacji możliwe jest wyłącznie jako zabieg dotyczący całego budynku, na podstawie zatwierdzonej przez właściwego Konserwatora Zabytków oraz Architekta Miejskiego kolorystyki. Zabronione jest malowanie części obiektu (np. parteru).

   § 11.

   Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
   5. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w których firma ma swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. – dla każdej firmy jedna reklama na obiekcie10, przy czym wskazane jest łączenie reklam na jednej tablicy.
   7. Zakazuje się umieszczania reklam wolno stojących w pasach drogowych ulic oraz na terenie ciągów pieszo-jezdnych11.
   10.Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

   ul. Rwańska 21

    Rwańska. Chaos reklamowy

   § 11.

   Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
   1. w sposób utrudniający ruch pieszy i kołowy,
   2. w sposób utrudniający odczytanie znaków drogowych, nazw ulic i numerów budynków,
   3. na pomnikach,
   4. na obiektach i w miejscach pamięci narodowej,
   5. na formach małej architektury placów i ulic,
   6. na ogrodzeniach obiektów zabytkowych,
   7. na balkonach12,
   8. na drzewach,
   9. na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej.
   2. Szyldy i znaki, w tym tzw. semafory, z zastrzeżeniem ust. 3, należy umieszczać w części parterowej budynków - w taki sposób, aby nie zasłaniały i nie naruszały detalu architektonicznego13.
   10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

   ul. Rwańska 23

   Rwańska. Chaos reklamowy

   § 11.

   Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
   5. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w których firma ma swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. – dla każdej firmy jedna reklama na obiekcie 14, przy czym wskazane jest łączenie reklam na jednej tablicy.
   10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

   ul. Rwańska 25

   Rwańska. Chaos reklamowy

   § 11.

   Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
   2. Szyldy i znaki, w tym tzw. semafory, z zastrzeżeniem ust. 3, należy umieszczać w części parterowej budynków - w taki sposób, aby nie zasłaniały i nie naruszały detalu architektonicznego.
   10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

   Reklamy są także umieszczane na roletach antywłamaniowych, drzwiach, szybach – zatem są widoczne poza godzinami otwarcia sklepów, punktów usługowych szpecąc ulicę. Wnioskuję o przywrócenie na ul. Rwańskiej zasad wymaganych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

   Prosimy o odpowiedź zgodnie z terminem przewidzianym w KPA.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   piątek, 13 listopada 2015 10:23
  • Ochrona konserwatorska śródmiejskich ulic

   Poniżej przedstawiamy pismo wysłane przez nasze stowarzyszenie do Wojewódzkiego Urząd Ochrony Zabytków w sprawie ochrony konserwatorskiej śródmiejskich ulic Radomia

   W związku z planowaną przez Wodociągi Miejskie w Radomiu przebudową sieci w ulicach objętych strefą ochrony konserwatorskiej (m.in. Piłsudskiego i Sienkiewicza) zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie przez Państwa działań zmierzających do przywrócenia reprezentacyjnego charakteru tych ulic poprzez narzucenie na etapie projektowym odpowiednich standardów:

   • nawierzchnia z wysokiej jakości materiałów odznaczająca się zarówno wysokimi walorami estetycznymi jak i funkcjonalnymi (możliwie gładka nawierzchnia);
   • wysokiej jakości mała architektura, oświetlenie, zieleń urządzona.

   Zwracamy się również z prośbą o szczególną ochronę zabytkowej nawierzchni ulicy Piłsudskiego. Jedynym rozwiązaniem wydaje się być przeprowadzenie inwestycji wodociągowych w śladzie traktów pieszych po obu stronach tej ulicy i tym samym pozostawienie nawierzchni ulicy Piłsudskiego w stanie nienaruszonym. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że nie jest możliwe ułożenie zabytkowej kostki w pierwotnej formie ze względu na niskie kwalifikacje współczesnych brukarzy oraz na fakt, że każda kostka była indywidualnie dopasowywana w trakcie układania nawierzchni.

   Motywacją do napisania tego pisma jest niska jakość nawierzchni traktów pieszych na niedawno oddanej ulicy Curie-Skłodowskiej oraz na placu Żołnierzy 72 p.p., gdzie zastosowano kostkę betonową najniższej klasy.

   Radom. Ulica Piłsudskiego

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   piątek, 13 listopada 2015 08:40

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Kategorie

Kanał informacyjny