Radomskie Inwestycje

Blog Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje

Wpis

czwartek, 23 czerwca 2016

PGZ w Radomiu!

Poniżej przedstawiamy list otwarty skierowany do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ulokowania w Radomiu zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Pan Antoni Macierewicz
Minister Obrony Narodowej

Szanowny Panie Ministrze!

Piszemy ten list w imieniu wielu Radomian zatroskanych o los swojego miasta. Obchodzimy właśnie 40-tą rocznicę Radomskiego Czerwca. Wydarzenia te zapoczątkowały proces odzyskiwania przez nasz kraj suwerenności. Odpowiedzią władz komunistycznych na bohaterstwo radomskich robotników były represje ze sławnymi „ścieżkami zdrowia”. Represjom poddano też całe miasto – podczas gdy  w ośrodkach podobnej wielkości, a nawet mniejszych, lokowano kluczowe dla rozwoju instytucje, takie jak uczelnie wyższe, szpitale, filharmonie – w Radomiu jedyną inwestycją była Komenda Wojewódzka Milicji. Niestety po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sytuacja nie uległa znacznej poprawie.

Wobec powyższego z nadzieją przyjęliśmy deklarację złożoną po ostatnich wyborach parlamentarnych przez Pańskie środowisko polityczne, że Radom ma być faktyczną stolicą polskiego przemysłu zbrojeniowego. Stolicą, czyli miejscem gdzie podejmuje się decyzje. Jak na razie ta obietnica nie została spełniona, ponieważ zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. ma faktyczną siedzibę w Warszawie, Radom zaś pozostaje jedynie formalną siedzibą spółki. W Radomiu utworzono Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji podległe PGZ System z Warszawy, ponadto planuje się utworzyć Centrum Innowacyjności oraz Centrum Usług Wspólnych. Nie są to jednak jednostki zarządzające. Wbrew przekazowi medialnemu faktycznym miejscem pracy dla całej kadry zarządzającej pozostaje Warszawa.

W rocznicę wydarzeń Radomskiego Czerwca, którego Pan Minister jest chlubną częścią, chcieliśmy zaapelować o podjęcie działań, których skutkiem będzie ulokowanie na stałe w Radomiu zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Z wyrazami szacunku,
Radomir JasińskiSzczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
inwestycje_radom
Czas publikacji:
czwartek, 23 czerwca 2016 08:19

Polecane wpisy

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny