Radomskie Inwestycje

Blog Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje

Wpis

piątek, 01 kwietnia 2016

Wniosek o rewitalizację. Ciąg pieszy Zamłynie – Miasto Kazimierzowskie – Trakt Lubelski

Urząd Miejski w Radomiu zaprosił mieszkańców do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisujących się w proces rewitalizacji śródmieścia Radomia (zobacz >>>). Stowarzyszenie Radomskie Inwestycje przygotowało 3 propozycje, poniżej jedna z nich. 

Rewitalizacja historycznego traktu pieszego Zamłynie – Miasto Kazimierzowskie – Trakt Lubelski

Przedsięwzięcie przestrzenno-funkcjonalne mające na celu stworzenie atrakcyjnej trasy pieszej i reprezentacyjnych przestrzeni publicznych w zabytkowej tkance miasta wzdłuż ulic: Okulickiego (kładka) – Szpitalna – Rynek – Rwańska – pl. Kazimierza Wielkiego – Żeromskiego oraz ul. Lekarska

 1. Kładka pieszo-rowerowa (bezschodowa) nad ul. Limanowskiego w śladzie ul. Szpitalnej (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szwarlikowska uchwała Nr 381/2012)
 2. Przystanki autobusowe na pl. Kazimierza (dodatkowy przystanek na ul. Lekarskiej w kierunku Miasta Kazimierzowskiego)
 3. Wyniesione przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Wałowa / Rwańska / Żeromskiego wraz z przejazdem rowerowym
 4. Utworzenie jednopłaszczyznowego placu na ul. Żeromskiego vis a vis klasztoru Bernardynów (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Witolda-Kilińskiego uchwała Nr 488/2013)
 5. Wprowadzenie stref zamieszkania bez możliwości parkowania na ulicach: Szpitalna, Rynek, Rwańska
 6. Wprowadzenie wysokiej jakości, gładkiej nawierzchni przyjaznej dla pieszych na całym wymienionym ciągu
 7. Wprowadzenie wysokiej jakości małej architektury, zieleni urządzonej, oświetlenia na całym wymienionym ciągu wraz z iluminacją wybranych budynków
 8. Przebudowa Rynku w ramach komplementarnego zadania „REWITALIZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RWAŃSKA 2/RYNEK 15 ORAZ RWAŃSKA 4/RYNEK 14/GRODZKA 1 WRAZ Z REWITALIZACJĄ PLACU RYNKU W RADOMIU”

W celu osiągnięcia jak najwyższej jakości projektu proponujemy zrealizować go w trybie konkursu urbanistyczno-architektonicznego. W warunkach konkursu powinien znaleźć się zapis o spójności proponowanych rozwiązań z projektem „REWITALIZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RWAŃSKA 2/RYNEK 15 ORAZ RWAŃSKA 4/RYNEK 14/GRODZKA 1 WRAZ Z REWITALIZACJĄ PLACU RYNKU W RADOMIU”.

Stan istniejący:

 • Po likwidacji przejścia dla pieszych przez ul. Limanowskiego na wysokości ul. Szpitalnej został przerwany naturalny, kilkusetletni ciąg pieszy z dzielnicy Zamłynie. Przyczyniło się to do przekierowania znacznego ruchu pieszego poza obręb Miasta Kazimierzowskiego, tym samym pogłębiając jego upadek.
 • Nawierzchnia na ul. Szpitalnej i Rwańskiej jest nieprzyjazna dla pieszych zwłaszcza kobiet, rodziców prowadzących wózki dziecięce oraz osób niepełnosprawnych.
 • Ulica Rwańska – główna arteria średniowiecznego Radomia – nie pełni funkcji reprezentacyjnej przestrzeni publicznej.  Obowiązujący plan miejscowy narzuca taką funkcję dla tej ulicy. Przejeżdżające i parkujące samochody utrudniają przejście pieszym oraz powodują uciążliwy hałas obniżający jakość życia mieszkańcom.
 • Przestrzeń przed klasztorem Bernardynów nie pełni funkcji reprezentacyjnej przestrzeni publicznej – przecięta ulicą dla autobusów i pojazdów uprzywilejowanych
 • Usytuowanie przystanków na ul. Żeromskiego i Lekarskiej nie zapewnia dogodnej obsługi komunikacją publiczną Miasta Kazimierzowskiego:
  - przystanki w jednym kierunku
  - żaden z nich nie jest usytuowany bezpośrednio przy Mieście Kazimierzowskim

Rozwiązane problemy:

 • przywrócenie bezpośredniego pieszego połączenia dzielnicy Zamłynie z Miastem Kazimierzowskim i dalej w kierunku pl. Konstytucji 3 Maja
 • utworzenie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych na ul. Szpitalnej, Rwańskiej i przed klasztorem Bernardynów
 • zwiększenie dostępności Miasta Kazimierzowskiego dla komunikacji publicznej

Ze względu na niski koszt przedsięwzięcia możliwe jest sfinansowanie go w 100% ze środków pochodzących z budżetu miasta Radomia.

Rezultaty:

 • ożywienie Miasta Kazimierzowskiego i dolnego odcinka ul. Żeromskiego poprzez wygenerowanie codziennych przemieszczeń pieszych i rowerowych
 • zwiększenie różnorodności funkcjonalnej przestrzeni publicznych i zmiana sposobu ich wykorzystania poprzez wyposażenie w zieleń, małą architekturę i obiekty rekreacyjne, infrastrukturę komunikacyjną, obiekty handlowo-usługowe, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • poprawa jakości systemu komunikacyjnego poprzez zwiększenie dostępności komunikacji publicznej, poprawa nawierzchni ciągów pieszych
 • redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zwiększenie udziału transportu pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej
 • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
inwestycje_radom
Czas publikacji:
piątek, 01 kwietnia 2016 11:16

Polecane wpisy

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny