Radomskie Inwestycje

Blog Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje

Wpis

piątek, 01 kwietnia 2016

Wniosek o rewitalizację. Ciąg pieszy XV-lecia – Żeromskiego – dworzec kolejowy

Urząd Miejski w Radomiu zaprosił mieszkańców do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisujących się w proces rewitalizacji śródmieścia Radomia (zobacz >>>). Stowarzyszenie Radomskie Inwestycje przygotowało 3 propozycje, poniżej jedna z nich.

Ciąg pieszo-rowerowy osiedle XV-lecia – Żeromskiego – dworzec kolejowy

Przedsięwzięcie o charakterze przestrzenno-funkcjonalnym mające na celu stworzenie atrakcyjnej trasy pieszo-rowerowej wzdłuż ulic: Miła – Struga – Staszica – Kilińskiego – Żeromskiego – park Kościuszki – Prusa – pasaż wzdłuż terenu po hali RZO – Prażmowskiego – plac Dworcowy

Główne zadania:

 1. Remont chodników na ul. Staszica wraz z uzupełnieniem nasadzeń drzew i krzewów
 2. Udrożnienie przebiegu przy łączniku obok Urzędu Miejskiego w kierunku deptaka
 3. Rewitalizacja ul. Prusa poprzez remont ciągu pieszo-jezdnego z wykorzystaniem wysokiej jakości gładkiej nawierzchni przyjaznej dla pieszych
 4. Wprowadzenie na ul. Prusa wysokiej jakości małej architektury, zieleni urządzonej, oświetlenia
 5. Budowa wyniesionego przejścia na ul. Waryńskiego w osi ul. Prusa
 6. Rewitalizacja pasażu wzdłuż terenu po hali Radomskich Zakładów Obuwniczych poprzez remont chodnika z wykorzystaniem wysokiej jakości gładkiej nawierzchni przyjaznej dla pieszych, wraz z przebudową schodów na pochylnię
 7. Wprowadzenie na pasażu wysokiej jakości małej architektury, zieleni urządzonej, oświetlenia
 8. Integracja komunikacji pieszej i rowerowej z Parkiem Planty
 9. Rewitalizacja terenu otwartego pomiędzy budynkami Waryńskiego 2 a-c a Waryńskiego 4 a-c

W celu osiągnięcia jak najwyższej jakości projektu proponujemy zrealizować go w trybie konkursu urbanistyczno-architektonicznego.

Stan istniejący:

 • zniszczona nawierzchnia chodników na ul. Staszica utrudniająca poruszanie się pieszo
 • brak czytelnego przebiegu przy Urzędzie Miejskim
 • zniszczona nawierzchnia i zieleń ul. Prusa
 • zniszczona nawierzchnia pasażu wzdłuż terenu po hali Radomskich Zakładów Obuwniczych
 • wysokie schody uniemożliwiające przejście rodziców z wózkami, osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów.

Rozwiązane problemy:

 • udrożnienie bezpośredniego pieszo-rowerowego połączenia dzielnicy XV-lecie z dworcem kolejowym
 • utworzenie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych

Ze względu na niski koszt przedsięwzięcia możliwe jest sfinansowanie go w 100% ze środków pochodzących z budżetu miasta Radomia.

Rezultaty:

 • ożywienie śródmieścia poprzez wygenerowanie codziennych przemieszczeń pieszych i rowerowych
 • zwiększenie różnorodności funkcjonalnej przestrzeni publicznych i zmiana sposobu ich wykorzystania poprzez wyposażenie w zieleń, małą architekturę i obiekty rekreacyjne, infrastrukturę komunikacyjną, obiekty handlowo-usługowe, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • poprawa jakości systemu komunikacyjnego poprzez zwiększenie dostępności komunikacji pieszej i rowerowej
 • redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zwiększenie udziału transportu pieszego i rowerowego
 • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
inwestycje_radom
Czas publikacji:
piątek, 01 kwietnia 2016 11:22

Polecane wpisy

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny