Radomskie Inwestycje

Blog Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje

Wpis

piątek, 01 kwietnia 2016

Wniosek o rewitalizację. Ciąg pieszy NOT – Witolda – Planty

Urząd Miejski w Radomiu zaprosił mieszkańców do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisujących się w proces rewitalizacji śródmieścia Radomia (zobacz >>>). Stowarzyszenie Radomskie Inwestycje przygotowało 3 propozycje, poniżej jedna z nich. 

Ciąg pieszy NOT – Witolda – Planty

Przedsięwzięcie przestrzenno-funkcjonalne mające na celu stworzenie atrakcyjnej trasy pieszej i rewitalizację drukarni Trzebińskich wzdłuż ulic: Krukowskiego – plac Jagielloński – Witolda – podwórze Żeromskiego 28 – teren wzdłuż V i III LO – Traugutta – teren Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia – Narutowicza (kładka)

Główne zadania:

 1. Przywrócenie przejścia pieszego w śladzie traktu jedlneńsko-kozienickiego przez ul. Struga
 2. Rewitalizacja parku w ramach komplementarnego zadania „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Placu Jagiellońskiego w Radomiu”
 3. Remont chodników na ul. Witolda wraz z nasadzeniami drzew i krzewów
 4. Udrożnienie przebiegu przez podwórze Żeromskiego 28 (drukarnia Trzebińskich)
 5. Rewitalizacja drukarni Trzebińskich
 6. Budowa pasażu wzdłuż V i III LO wraz z wysokiej jakości małą architekturą, zielenią urządzoną, oświetleniem  (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Bernardyni uchwała Nr 604/2013)
 7. Budowa wyniesionego przejścia na ul. Traugutta
 8. Rewitalizacja terenu Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia
 9. Budowa bezschodowej kładki pieszo-rowerowej nad ul. Narutowicza
 10. Ciąg dalszy pasażu poza obszarem objętym rewitalizacją – nowym przebiciem w kierunku parku Planty terenem Zespołu Szkół Budowlanych oraz Urzędu Marszałkowskiego.

W celu osiągnięcia jak najwyższej jakości projektu proponujemy zrealizować go w trybie konkursu urbanistyczno-architektonicznego.

Stan istniejący:

 • brak przejścia pieszego w śladzie traktu jedlneńsko-kozienickiego przez ul. Struga
 • zniszczona nawierzchnia chodników na ul. Witolda utrudniająca poruszanie się pieszo
 • brak przejścia przez podwórze Żeromskiego 28
 • niszczejący budynek drukarni Trzebińskich
 • brak przejścia wzdłuż terenu V i III LO
 • brak bezpiecznego przejścia przez ul. Narutowicza

Rozwiązane problemy:

 • udrożnienie pieszego połączenia placu Jagiellońskiego z osiedlem Planty
 • utworzenie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych
 • poprawa bezpieczeństwa pieszych

Ze względu na niski koszt przedsięwzięcia możliwe jest sfinansowanie go w 100% ze środków pochodzących z budżetu miasta Radomia.

Rezultaty:

 • ożywienie śródmieścia poprzez wygenerowanie codziennych przemieszczeń pieszych
 • zwiększenie różnorodności funkcjonalnej przestrzeni publicznych i zmiana sposobu ich wykorzystania poprzez wyposażenie w zieleń, małą architekturę i obiekty rekreacyjne, infrastrukturę komunikacyjną, obiekty handlowo-usługowe, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • poprawa jakości systemu komunikacyjnego poprzez zwiększenie dostępności komunikacji pieszej
 • redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zwiększenie udziału transportu pieszego i rowerowego
 • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych
 • zrewitalizowany budynek drukarni Trzebińskich

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
inwestycje_radom
Czas publikacji:
piątek, 01 kwietnia 2016 11:19

Polecane wpisy

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny