Radomskie Inwestycje

Blog Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje

Wpis

piątek, 13 listopada 2015

Rwańska. Plan miejscowy a chaos reklamowy

Poniżej przedstawiamy pismo wysłane przez nasze stowarzyszenie do Wojewódzkiego Urząd Ochrony Zabytków w sprawie naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Rwańska” w Radomiu.

Ulica Rwańska będąca głównym traktem średniowiecznego Radomia, nie pełni obecnie funkcji reprezentacyjnej. Składa się na to kilka czynników. Jednych z nich jest chaos reklamowy, który występuje pomimo obowiązywania na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego szczegółowo regulujący m.in. zasady wieszania szyldów.
W związku z powyższym wnioskujemy o weryfikację wszystkich tablic, reklam itp. przy ulicy Rwańskiej pod kątem zgodności z §11 pkt. 10 „Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim” z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Rwańska” w Radomiu - uchwała nr 459/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05.07.2004.

Poniżej przykłady rażącego łamania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Rwańska”.

ul. Rwańska 10

Rwańska, chaos reklamowy

§ 11.

Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
5. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w których firma ma swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. – dla każdej firmy jedna reklama na obiekcie1, przy czym wskazane jest łączenie reklam na jednej tablicy.
7. Zakazuje się umieszczania reklam wolno stojących w pasach drogowych ulic oraz na terenie ciągów pieszo-jezdnych2.
10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

ul. Rwańska 11

Rwańska. Chaos reklamowy

§ 11.

Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
5. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w których firma ma swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. – dla każdej firmy jedna reklama na obiekcie 3, przy czym wskazane jest łączenie reklam na jednej tablicy.
10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

ul. Rwańska 14

Rwańska, chaos reklamowy

§ 11.

Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
1.Obowiązuje zakaz umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych:
1. w sposób utrudniający ruch pieszy i kołowy,
2. w sposób utrudniający odczytanie znaków drogowych, nazw ulic i numerów budynków,
3. na pomnikach,
4. na obiektach i w miejscach pamięci narodowej,
5. na formach małej architektury placów i ulic,
6. na ogrodzeniach obiektów zabytkowych,
7. na balkonach,
8. na drzewach,
9. na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej.
2. Szyldy i znaki, w tym tzw. semafory, z zastrzeżeniem ust. 3, należy umieszczać w części parterowej budynków - w taki sposób, aby nie zasłaniały i nie naruszały detalu architektonicznego4.
5. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w których firma ma swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. – dla każdej firmy jedna reklama na obiekcie5, przy czym wskazane jest łączenie reklam na jednej tablicy.
10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

ul. Rwańska 17

Rwańska, chaos reklamowy

§ 11.

Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
5. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w których firma ma swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. – dla każdej firmy jedna reklama na obiekcie6, przy czym wskazane jest łączenie reklam na jednej tablicy.
7. Zakazuje się umieszczania reklam wolno stojących w pasach drogowych ulic oraz na terenie ciągów pieszo-jezdnych7.
10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

ul. Rwańska 18

Rwańska, chaos reklamowy

§ 7.

Ustala się zasady dotyczące remontów istniejących obiektów:
2.Odnowienie elewacji możliwe jest wyłącznie jako zabieg dotyczący całego budynku, na podstawie zatwierdzonej przez właściwego Konserwatora Zabytków oraz Architekta Miejskiego kolorystyki. Zabronione jest malowanie części obiektu (np. parteru).

§ 11.

Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
2. Szyldy i znaki, w tym tzw. semafory, z zastrzeżeniem ust. 3, należy umieszczać w części parterowej budynków - w taki sposób, aby nie zasłaniały i nie naruszały detalu architektonicznego8.
5. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w których firma ma swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. – dla każdej firmy jedna reklama na obiekcie 9, przy czym wskazane jest łączenie reklam na jednej tablicy.
10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

ul. Rwańska 21

Rwańska, chaos reklamowy

§ 7.

Ustala się zasady dotyczące remontów istniejących obiektów:
2.Odnowienie elewacji możliwe jest wyłącznie jako zabieg dotyczący całego budynku, na podstawie zatwierdzonej przez właściwego Konserwatora Zabytków oraz Architekta Miejskiego kolorystyki. Zabronione jest malowanie części obiektu (np. parteru).

§ 11.

Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
5. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w których firma ma swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. – dla każdej firmy jedna reklama na obiekcie10, przy czym wskazane jest łączenie reklam na jednej tablicy.
7. Zakazuje się umieszczania reklam wolno stojących w pasach drogowych ulic oraz na terenie ciągów pieszo-jezdnych11.
10.Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

ul. Rwańska 21

 Rwańska. Chaos reklamowy

§ 11.

Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
1. w sposób utrudniający ruch pieszy i kołowy,
2. w sposób utrudniający odczytanie znaków drogowych, nazw ulic i numerów budynków,
3. na pomnikach,
4. na obiektach i w miejscach pamięci narodowej,
5. na formach małej architektury placów i ulic,
6. na ogrodzeniach obiektów zabytkowych,
7. na balkonach12,
8. na drzewach,
9. na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej.
2. Szyldy i znaki, w tym tzw. semafory, z zastrzeżeniem ust. 3, należy umieszczać w części parterowej budynków - w taki sposób, aby nie zasłaniały i nie naruszały detalu architektonicznego13.
10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

ul. Rwańska 23

Rwańska. Chaos reklamowy

§ 11.

Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
5. Reklama może być umieszczona wyłącznie na budynku, w których firma ma swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. – dla każdej firmy jedna reklama na obiekcie 14, przy czym wskazane jest łączenie reklam na jednej tablicy.
10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

ul. Rwańska 25

Rwańska. Chaos reklamowy

§ 11.

Na obszarze planu obowiązuje realizacja ujednoliconych, stylowych form oświetlenia, małej architektury, szyldów i znaków informacyjno-plastycznych wg poniższych zasad:
2. Szyldy i znaki, w tym tzw. semafory, z zastrzeżeniem ust. 3, należy umieszczać w części parterowej budynków - w taki sposób, aby nie zasłaniały i nie naruszały detalu architektonicznego.
10. Obowiązuje uzgodnienie projektów reklam, znaków informacyjno-plastycznych, form oświetlenia ulicznego i małej architektury z właściwym Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

Reklamy są także umieszczane na roletach antywłamaniowych, drzwiach, szybach – zatem są widoczne poza godzinami otwarcia sklepów, punktów usługowych szpecąc ulicę. Wnioskuję o przywrócenie na ul. Rwańskiej zasad wymaganych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Prosimy o odpowiedź zgodnie z terminem przewidzianym w KPA.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
inwestycje_radom
Czas publikacji:
piątek, 13 listopada 2015 10:23

Polecane wpisy

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny