Radomskie Inwestycje

Blog Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje

Wpis

czwartek, 15 grudnia 2011

Stacja Sandomierz. Mamy odpowiedź Ministerstwa

Właśnie otrzymaliśmy od Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedź na nasze pismo (zobacz >>>) dotyczące remontu stacji Sandomierz.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie odbudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz dworca kolejowego w Sandomierzu, uprzejmie informuję, że w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa infrastruktury kolejowej na stacji Sandomierz oraz linii nr 25 w związku z usuwaniem skutków powodzi, która wystąpiła w 2010 r.” zaplanowano wykonanie następującego zakresu prac:

  • Opracowanie dokumentacji stanu technicznego obiektów inżynieryjnych na odcinku Zalesie Gorzyckie – Sobów;
  • Opracowanie dokumentacji i wykonanie na jej podstawie przebudowy obiektów inżynieryjnych na odcinku Zalesie Gorzyckie – Sobów;
  • Odbudowanie popowodziowej infrastruktury kolejowej na stacji Sandomierz i linii nr 25;
  • Odbudowanie popowodziowe stacyjnych i liniowych urządzeń srk (sterowania ruchem kolejowym) wraz z urządzeniami towarzyszącymi na stacji Sandomierz i linii nr 25;
  • Odbudowanie popowodziowe budynku nastawni dysponującej na stacji Sandomierz.

Ze względu na ograniczone w porównaniu z potrzebami środki finansowe, powyższy zakres robót rewitalizacyjnych nie został dotąd zrealizowany.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Wieloletni Programem Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015”, planowany jest do realizacji projekt pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Ocice”.

W ramach realizacji tego projektu, w latach 2014 – 2015 planowana jest, m.in.  modernizacja torów nr 1 i 2 na stacji Sandomierz wraz z robotami okołotorowymi i wymianą rozjazdów. Planuje się, że zadanie sfinansowane zostanie ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Kolejowego.

Z poważaniem
Mikołaj Karpiński
Dyrektor
Biura Informacji i Promocji
Rzecznik Prasowy

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
inwestycje_radom
Czas publikacji:
czwartek, 15 grudnia 2011 21:40

Polecane wpisy

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny